Seminář

Novela zákona č. 309/2006 a praxe na staveništích

Seminář je určen pro:

koordinátory BOZP na staveništi, zaměstnance investora odpovědné za BOZP, pracovníky stavebních úřadů, pracovníky státního dozoru, pracovníky městských a obecních úřadů, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, ostatní, kterých se změny v zákoně č. 309/2006 Sb. profesně dotknou 

Cíl semináře:

seminář seznámí posluchače s praktickými dopady novely zákona č. 309/2006 Sb. na praxi na staveništích a novými povinnostmi, vyplývajícími pro koordinátroy BOZP a ostatní účastníky výstavby. 

Obsah semináře:

1. května 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., tzv. zákona o bezpečnosti práce. Spolu s ním budou novelizovány také některé související předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Novela se dotkne především úpravy dvou oblastí – koordinace bezpečnosti práce na staveništích a odborné způsobilosti v BOZP. Novela přinese nové povinnosti všem účastníkům výstavby, nejvíce změn se vztahuje k přípravné fázi stavby. Novela dále zavádí také minimální požadavky na plán BOZP. 

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

Bc. Vladimír Mílek, lektor BOZP, Ekologie

koordinátor BOZP na staveništi a předseda spolku SPOLEČNÁ VIZE se věnuje problematice bezpečné stavby, správné praxe, výkonu činnosti koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP. V letech  2010 - 2011 se podílel na projektu Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi pro MPSV.  Největší stavba, kde prováděl koordinátora BOZP v letech 2010

Termíny a přihláška

DatumČasMístoZkratkaCena 
K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.