Seminář

Novela zákona č. 309/2006 a praxe na staveništích

Bc. Vladimír Mílek

1. května 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., tzv. zákona o bezpečnosti práce. Ta se dotkne především koordinace bezpečnosti práce na staveništích a odborné způsobilosti v BOZP.

Seminář je určen pro:

koordinátory BOZP na staveništi, zaměstnance investora odpovědné za BOZP, pracovníky stavebních úřadů, pracovníky státního dozoru, pracovníky městských a obecních úřadů, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, ostatní, kterých se změny v zákoně č. 309/2006 Sb. profesně dotknou 

Cíl semináře:

seminář seznámí posluchače s praktickými dopady novely zákona č. 309/2006 Sb. na praxi na staveništích a novými povinnostmi, vyplývajícími pro koordinátroy BOZP a ostatní účastníky výstavby. 

Obsah semináře:

1. května 2016 nabude účinnosti novela zákona č. 309/2006 Sb., tzv. zákona o bezpečnosti práce. Spolu s ním budou novelizovány také některé související předpisy, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Novela se dotkne především úpravy dvou oblastí – koordinace bezpečnosti práce na staveništích a odborné způsobilosti v BOZP. Novela přinese nové povinnosti všem účastníkům výstavby, nejvíce změn se vztahuje k přípravné fázi stavby. Novela dále zavádí také minimální požadavky na plán BOZP. 

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

Bc. Vladimír Mílek

koordinátor BOZP na staveništi a předseda spolku SPOLEČNÁ VIZE se věnuje problematice bezpečné stavby, správné praxe, výkonu činnosti koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP. V letech  2010 - 2011 se podílel na projektu Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi pro MPSV.  Největší stavba, kde prováděl koordinátora BOZP v letech 2010…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.5.2016

9:00 - 13:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.