Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Novela zákona o DPH 2019

Seminář je určen pro:

Účetní a daňové poradce podnikatelských i neziskových subjektů.

Cíl semináře:

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

garance kvality

Obsah semináře:

 • Úplata, dotace k ceně, nájem nemovitostí, leasing
 • Sledování obratu
 • Osoby povinné k dani – nové vymezení
 • Speciální novinky pro veřejnoprávní subjekty
 • Digitální služby – místo plnění
 • Poukazy – nová pravidla
 • Doručování daňových dokladů, záznamní povinnost
 • Nový výpočet daně, zaokrouhlování
 • Směna, platby virtuální měnou
 • Oprava základu daně, nový postup u nedobytných pohledávek
 • Osvobození bez nároku na odpočet
 • Služby vázané na dovoz a vývoz zboží
 • Korekce odpočtu a změna režimu nově
 • Vracení daně
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Časový posun

Časový harmonogram semináře:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Olga Holubová, lektor Daně, účetnictví

Je daňovou poradkyní od roku 1993. Její specializací je daň z přidané hodnoty, má za sebou bohatou přednáškovou a publikační činnost. Je autorkou knihy DPH v roce 2005 u veřejnoprávních subjektů, zejména obcí, a v letošním roce vyšla její druhá publikace DPH - výklad vybraných pojmů. Je členkou odborné skupiny pro DPH při Komoře daňových poradců

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
8.3.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška
3.4.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška
6.5.20199:00 - 14:00Prahabude upřesněno3990 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Lenka Rychterová, Bauer Media Praha, v.o.s.

Kurz se konal v krásných prostorech, seminář byl veden naprosto profesionálně a občerstvení bylo prostě vynikající.

Jana Bouchlouch, Kaufland Česká republika v.o.s.

Kvalitní odborný výklad a dobře zpracované podklady, příjemné prostředí a servis!

Jaroslava Velingerová, Ministerstvo financí ČR

Seminář byl veden na profesionální úrovni. Byl srozumitelný a pro lepší pochopení výkladu obsahoval hodně příkladů z praxe.

Ing. Anna Boušková, Japio spol. s.r.o.

Kvalitní seminář ze všech pohledů!

Nataša Čupková, PEMA Praha

Spokojenost se vším!

Jana Kotalíková, Toucha, s.r.o.

Výborná organizace semináře a vhodný výběr prostor!

Blanka Dominová, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Paní Olga Holubová byla jako vždy vynikající!

Ludmila Novotná, Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Paní Holubová je vynikající lektorka a odborník s praxí, což je pro posluchače velké plus. Chválím a těším se na další seminář!

Ing. Jaroslava Hlohovská, DPÚK a.s.

Jako vždy kvalitní výklad!

Ing. Jiří Žvachta, A + Accounting, s.r.o.

Kvalitní, dobře zorganizované školení.

Radka Víchová, DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Seminář byl velmi dobře organizačně zajištěn, lektorka paní Holubová je velice příjemná, výklad srozumitelný, seminář byl pro mě jednoznačně přínosem!

Hana Kociánová, Expan, s.r.o. 

Seminář byl na vysoce odborné úrovni a podaný srozumitelnou formou!

Ing. Jaroslava Pavlíková, Allyn International Services s.r.o. 

Velice detailní a precizní provedení problematikou kontrolního hlášení!

Zdeňka Antošová, SOFTFLOOR.CZ s.r.o.

Velmi kvalitní seminář, srozumitelný výklad. Celkově seminář předčil má očekávání!

Hana Kaprová, BONAVITA, spol. s.r.o.

Seminář byl podnětný a velmi dobře informující!

Ing. Anna Boušková, Japio spol. s.r.o.

Hodnotné informace, vynikající seminář!

Helena Slavuníková, Niersberger Instalace, s.r.o.

Na semináři mě nejvíce zaujalo téma "DPH ve stavebnictví"!

Ing. Lenka Ulčová, Safemed medical devices s.r.o.

Školení bylo přínosné!

Ing. Jaroslava Hlohovská, DPÚK a.s.

Velmi srozumitelně vedený seminář s maximálně možným zpracováním aktuálních informací z GFŘ.

Ludmila Nováková, Energie - stavební a báňská a.s.

Seminář pečlivě připraven, jsem spokojena!

Jindřiška Procházková, Energie - stavební a báňská a.s.

Jde o přínosný seminář!

Ing. Hana Isabela Zíková, AUDITTAX s.r.o.

Kvalitní seminář s aktuálními změnami.

Petra Bukovanská, Extension s.r.o.

Seminář byl velmi přínosný!

Lucie Prokopová, Kreisa s.r.o.

Výborné, přehledné seznámení s problematikou!

Blanka Vachulková, Gastroart CZ, spol. s r.o.

Skvélé odborné znalosti, srozumitelnost výkladu; příjemná forma podání problematiky!

Bc. Irena Novotná

Na seminář chodím vždy koncem roku a celý další rok z nabytých informací čerpám!

Jaroslava Pospíšilová, ABA STKáčko, s.r.o.

DOPORUČUJI!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

DPH 2019 kurz, DPH 2019 školení, novela zákona DPH 2019, digitální služby, sledování obratu, platby virtuální měnou, oprava základu daně, leasing 2019 atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz