On-line seminář

Novinky v ZDP pro FO 2015 I.

RNDr. Ivan Brychta

Oba semináře ( Novinky v ZDP u FO 2015 I. a Novinky v ZDP u FO 2015 II.dohromady přinášejí komplexní pohled na změny v daních z příjmů pro fyzické osoby od roku 2015, vč. vymezení toho, co ze změn a novinek budeme moci použít i zpětně v roce 2014. Výklad bude doplněn aktuálními stanovisky MF a GFŘ k dané problematice.

E-learning je určen pro

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe

Cílem on-line semináře je

seznámit účastníky s novinkami v osvobozeních a daňových základech fyzické osoby

Oba semináře ( Novinky v ZDP u FO 2015 I. a Novinky v ZDP u FO 2015 II.dohromady přinášejí komplexní pohled na změny v daních z příjmů pro fyzické osoby od roku 2015, vč. vymezení toho, co ze změn a novinek budeme moci použít i zpětně v roce 2014. Výklad bude doplněn aktuálními stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. 

Obsah on-line semináře

 • zdanění/osvobození majetkového prospěchu, vč. postupu v případě zápůjček zaměstnancům
 • úpravy osvobození převodu podílů v obchodních korporacích, u cenných papírů a podílů při zrušení podílového fondu
 • osvobození důchodů a penzí a další změny v osvobozeních fyzických osob
 • hlášení osvobozeného příjmu fyzické osoby
 • změny v jednotlivých dílčích základech (u závislé činnosti, podnikání)
 • spolupracující osoby v roce 2015
 • položky snižující základ daně podle § 15
 • stanoviska MF a GFŘ
 • dotazy k I. části

Oba semináře ( Novinky v ZDP u FO 2015 I. a Novinky v ZDP u FO 2015 II.dohromady přinášejí komplexní pohled na změny v daních z příjmů pro fyzické osoby od roku 2015, vč. vymezení toho, co ze změn a novinek budeme moci použít i zpětně v roce 2014. Výklad bude doplněn aktuálními stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. 

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

2.2.2015

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.