On-line seminář

Novinky v ZDP u FO 2015 II.

RNDr. Ivan Brychta

Novinky ve zdanění, slevách na dani, daňových a nedaňových nákladech a dalších.

E-learning je určen pro

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe

Cílem on-line semináře je

seznámit účastníky s novinkami ve zdanění, slevách na dani, daňových a nedaňových nákladech a dalších

Oba semináře ( Novinky v ZDP u FO 2015 I. a Novinky v ZDP u FO 2015 II.dohromady přinášejí komplexní pohled na změny v daních z příjmů pro fyzické osoby od roku 2015, vč. vymezení toho, co ze změn a novinek budeme moci použít i zpětně v roce 2014. Výklad bude doplněn aktuálními stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. 

Obsah on-line semináře

 • daň z příjmů fyzických osob v roce 2015 (změny u solidárního zvýšení daně)
 • novinky u slev na dani a daňového zvýhodnění (vč. slevy za umístění dítěte a vyšších daňových zvýhodnění na druhé a další dítě)
 • vymezení základu daně a jeho úpravy podle § 23 ZDP
 • změny v daňových a nedaňových výdajích 2015, vč. finančního leasingu
 • majetek a operace s ním v roce 2015, opravy v příloze č. 1
 • procesní úpravy v zákoně o daních z příjmů
 • ostatní zajímavosti ve vztahu k fyzickým osobám
 • dotazy k II. části

 

Oba semináře ( Novinky v ZDP u FO 2015 I. a Novinky v ZDP u FO 2015 II.dohromady přinášejí komplexní pohled na změny v daních z příjmů pro fyzické osoby od roku 2015, vč. vymezení toho, co ze změn a novinek budeme moci použít i zpětně v roce 2014. Výklad bude doplněn aktuálními stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. 

Jak e-learningový seminář probíhá?

 • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
 • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
 • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
 • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

 • přístup na internet
 • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
 • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

 • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
 • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
 • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.2.2015

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.