Seminář

Nový zákon o nemocenském pojištění

Seminář je určen pro:

 • personalisty
 • mzdové účetní
 • podnikatelé

Z obsahu semináře:

Nový zákon o nemocenském pojištění a doprovodný zákon k němu přináší novou úpravu celého systému - ruší veškeré dřívější zákony a na ně navazující prováděcí vyhlášky a podstatným způsobem obměňují předpisy navazující. Přináší zásadní změny v oblastech již existujících – např. v pojetí účasti na nemocenském pojištění, v podmínkách nároku na dávky, ve způsobu výpočtu dávek, ve výplatě dávek, v organizaci systému, v právech a povinnostech jednotlivých subjektů či v řízení ve věcech nemocenského pojištění. Zároveň však přináší řadu novinek v současném systému nemocenského pojištění neznámých – např. poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem namísto nemocenského, maximum pojistného pro zaměstnance a zaměstnavatele, regresní náhrady, registry zaměstnavatelů, apod.

1.     Úvod, charakteristika přijatých změn

2.     Účast na nemocenském pojištění

-         okruh pojištěnců

-         podmínky zaměstnanců účasti na nemocenském pojištění

-         podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných na nemocenském pojištění

-         vznik, trvání a zánik účasti na nemocenském pojištění

3.     Okruh a podmínky dávek nemocenského pojištění

-         okruh dávek

-         obecné podmínky nároku na dávky

-         podmínky pro nemocenské

-         podmínky pro ošetřovné

-         podmínky pro vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

-         podmínky pro peněžitou pomoc v mateřství

-         souběh nároků na dávky

4.     Výpočet dávek

-         denní vyměřovací základ

-         výpočet nemocenského

-         výpočet ošetřovného

-         výpočet peněžité pomoci v mateřství

-         výpočet vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

-         výpočet dávek při souběhu nároků

5.     Výplata dávek

-         podmínky výplaty

-         uplatňování nároku

-         způsob výplaty

-         výplata dávky jinému příjemci

6.     Provádění nemocenského pojištění

-         organizace systému

-         úkoly orgánů nemocenského pojištění

-         postavení zaměstnavatele

-         práva a povinnosti zaměstnanců

-         práva a povinnosti ostatních subjektů

-         odpovědnost v systému nemocenského pojištění

7.     Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

-         podmínky pro poskytnutí náhrady mzdy

-         výše náhrady mzdy

-         výplata náhrady mzdy

-         další otázky související s poskytováním náhrady mzdy při pracovní neschopnosti

8.     Pojistné na sociální zabezpečení

-         rozdělení poplatníků pojistného

-         vyměřovací základ

-         výše pojistného

-         možnost „připojištění“

-         další změny v pojistném

9.     Další změny

10.  Diskuse, záměr      

Přednáší:        JUDr. František Vlasák, spoluautor nového zákona a doprovodných předpisů

 Po absolvování semináře:

 • budete připraveni na rozsáhlé změny v oblasti nemocenských dávek
 • získáte odpověď na Vaše konkrétní otázky související s aplikací zákona od specialisty, který se na jeho přípravě podílel
 • seznámíte s možnými úskalími, která mohou nastat při aplikaci této právní normy

Časový harmonogram semináře:

 • 08:30 – 09:00 – prezence účastníků
 • 09:00 – 13:00 – přednáška (1. část)
 • 13:00 – 14:00 – oběd
 • 14:00 – 17:30 – přednáška (2. část + diskuse)

Cena: 3970 Kč + 19 % DPH

Slevy:

Cena za 1 osobu při objednávce 3 – 5 osob (sleva 10 %):

3573 Kč + 19 % DPH (ušetříte 397,- Kč)

Cena za 1 osobu při objednávce 6 a více osob (sleva 20 %):

3176 Kč + 19 % DPH (ušetříte 794,- Kč)

Množstevní sleva Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz s označením: SMNZO.

Spojení: Každý účastník obdrží cca 1 týden před konáním semináře na svou emailovou adresu plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

V ceně je zahrnuto:

 • Účast na semináři
 • Studijní a pracovní materiál k semináři zpracovaný přednášejícím
 • Zodpovězení dotazů v rámci diskusního fóra
 • Oběd

 

Lektor

Termíny a místo konání

K tomuto semináři nejsou v současné době vypsány žádné termíny.
O nově vypsaných termínech Vám rádi napíšeme, pokud nám necháte kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.