On-line seminář

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

- zásadní změny v odpadovém hospodářství

JUDr. Dana Římanová

Nová legislativa odpadového hospodářství přichází se zásadní změnou - rozděluje stávající zákon o odpadech na dva samostatné předpisy, a to zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákon o výrobcích s ukončenou životností. Oba předpisy se však vzájemně ovlivňují.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, upravuje komplexně pravidla pro nakládání s odpady, ale také pravidla pro předcházení vzniku odpadu a s těmito pravidly související práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství včetně působnosti jednotlivých správních orgánů. Jedinou výjimku představují odpady, se kterými je nakládáno v režimu zpětného odběru a práva a povinnosti osob v oblasti zpětného odběru vybraných výrobků.

Důrazem na rozvoj oběhového hospodářství by měl tento zákon přispět k zajištění trvale udržitelného rozvoje. V tomto smyslu by také měla být vykládána všechna ustanovení tohoto nového zákona o odpadech.

On-line seminář je určen pro

pracovníky na úseku životního prostředí, kteří pracují s odpady, pro ekology a odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

JUDr. Dana Římanová

Členka pracovní komise Legislativní rady vlády ČR

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.6.2021

9:00 - 13:00

On-line

4290

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.