On-line seminář

Nový zákon o účetnictví

Revoluční změny v pojetí a v praxi účetnictví v České republice

Mgr. Ing. Magdalena Králová

Zatímco dříve byla primární pozornost věnována procesům účtování, nový zákon klade důraz na účetní výkaznictví. Klíčovým poselstvím je, že účetnictví by mělo sloužit externím uživatelům, a poskytnout jim kvalitní informace o účetní jednotce. Dále zákon přináší novou strukturu s důrazem na výsledky účetnictví (účetní výkazy) oproti samotným procesům (zaúčtování). Zvláštní důraz je kladen na zásady kvality účetních informací. Pojmy, které byly dosud nejasně definovány, budou nyní přesněji vymezeny, což zjednoduší interpretaci a přiblíží české účetnictví k mezinárodním standardům.

Nový zákon o účetnictví bude mít určitě přímý dopad na firmy prostřednictvím těchto změn:

 • Nová filosofie a koncepční rámec účetního výkaznictví
 • Nové uspořádání norem (zákon, vyhlášky)
 • Rozšíření povinnosti vést účetnictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS
 • Změny ve struktuře účetních výkazů
 • Odlišný koncept výnosů vs. nákladů
 • Možnost účtování ve funkční měně
 • Pořizovací náklady vč. odhadů
 • Oceňování aktiv a závazků
 • Následné výdaje spojené s majetkem
 • Změny účtování leasingu
 • Investiční dotace atd.
 • Související změna celé řady dalších předpisů, zejména daně z příjmů

 

 

Lektor

Mgr. Ing. Magdalena Králová

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Je certifikovanou účetní a daňovou poradkyní. Aktivně se podílí na práci účetní profese, aktuálně je prezidentkou Svazu účetních České republiky a je též zástupcem profese v Národní účetní radě. Současně je většinovým společníkem a jednatelkou účetní a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.11.2023

14:00 - 15:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.