On-line seminář

Obchodování s odpady - možnosti a nové povinnosti pro původce odpadů

podle nového zákona o odpadech

Zjistíte, co by měl vědět každý původce odpadu, aby byl jeho vztah s obchodníkem rovnocenný a v souladu s novou legislativou.

Ing. Tomáš Lank

Pojem "obchodování s odpady" je definován v § 11 odstavci 1 a písmenu p nového zákona o odpadech. Ale právě toto písmeno p značí symbolicky pouhý počátek všeho. Zákon pojem obchodníka sice zavádí, ale jeho seznam činností a návazností do systému nakládání s odpady již tak zřejmý ze čtení zákona není. Na tomto on-line semináři vám vysvětlíme, jak široká tato problematika je, co všechno obnáší. Vysvětlíme, co všechno musí dobrý obchodník s odpady znát, aby uspěl ve svém poslání. Představíme vše, co by měl vědět každý původce odpadu, aby byl jeho vztah s obchodníkem rovnocenný a v souladu s novou legislativou.

On-line seminář je určený všem, a to jak původcům odpadů, kteří se mohou naučit nakládat s odpady až do místa předání zpracování odpadu, tedy koncovky. Stejně tak může tento webinář posloužit novému zaměstnanci v odpadářské firmě na pozici obchodníka, který ještě nemůže po svém nástupu do nového zaměstnání vědět vše.

Program on-line semináře:

  • Co je to obchodování - vlastnictví, nákup a prodej včetně povinné dokumentace.
  • Model, kdy původce odpadů obchoduje sám – nabídka a poptávka, vyhledávání oprávněných osob, fakturace, shromažďování odpadů a předání.
  • Obchodník - zákon, proces získání povolení, povinnosti / zprostředkovatel - rozdíly v praxi.
  • Oprávněná osoba - odpadářské firmy, kapalné a pevné odpady, druhotné suroviny.
  • Co se obchoduje - nákladové a výnosové odpady, znalost materiálů a jejich kvalitativní třídy. Fyzika a chemie. Znalost svého odpadu.
  • Ekonomika obchodu s odpady - ceny, doklady, zjišťování ceny, rychlý průzkum trhu.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.6.2021

9:30 - 15:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.