Seminář

Oceňování věcných břemen a práva stavby

Ing. Petr Ort, Ph.D.

Cílem semináře je seznámit posluchače steorií a praxí oceňovánínejčastějších typů věcných břemen a práv stavby.Seminář bude ilustrován konkrétními příklady a bude zaměřen naproblematiku českého trhu. Absolvent semináře by měl získat potřebnéznalosti pro oceňování věcných břemen a práv stavby.

Seminář je určen pro:

znalce v oboru Ekonomika - specializace Ceny a odhady nemovitostí, odhadce nemovitostí, orgány státní správy a samosprávy, pracovníky bank a realitní makléře.

Obsah semináře:

 •  Právní aspekty věcných břemen a práva stavby
  • Nový občanský zákoník a zákon o oceňování
  • majetku
  • rozdělení věcných břemen podle typů
  • nejčastější typy věcných břemen v praxi
  • právo stavby se zřízenou stavbou
  • právo stavby s nezřízenou stavbou
 • Oceňování věcných břemen
  • dělení věcných břemen podle způsobu ocenění
  • ocenění věcného břemene výnosovým způsobem
  • metoda místně obvyklého nájemného
  • metoda simulovaného nájemného
  • použití nákladové a porovnávací metody
  • věcná břemena bez ročního užitku
  • zjištěná cena věcných břemen
 • Ocenění práva stavby
  • typy práv stavby v praxi
  • právo stavby se zřízenou stavbou
  • právo stavby se stavbou na pozemku
  • právo stavby se stavbou pod pozemkem
  • právo stavby se stavbou na stavbě
  • zjištěná cena práva stavby
 • Praktické aplikace
  • ocenění věcného břemene s aplikací obvyklého nájemného
  • ocenění věcného břemene s aplikací simulovaného nájemného
  • ocenění práva stavby s nezřízenou stavbou

Lektor

Ing. Petr Ort, Ph.D.

autor třiceti monografií s tématikou oceňování. Vedoucí autor Cenové mapy České republiky od roku 2008. Vedoucí sekce znalectví Certifikačního orgánu. Vyučuje na Bankovním institutu vysoké škole od roku 2002, v letech 2002 -2014 vedoucí Katedry oceňování majetku. Profesní zkušenosti z Komerční banky, ředitel a viceprezident znaleckého ústavu…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

26.5.2020

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3990

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.