Seminář

Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis

Nakládejte správně s osobními údaji zaměstnanců

Ing. Růžena Klímová

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové a personální agendy podle zákona č. 110/2019 Sb. a obecného nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR. Získáte informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním osobních údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak je nutné s ním zacházet. Též se dozvíte, jaké jsou archivační lhůty všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké jsou formy archivace dat a jak se provádí skartace dokumentů.

Seminář je určen:

mzdovým účetním, personalistům a ostatním osobám, které chtějí získat informace v dané oblasti.

1) Ochrana osobních údajů

 • Právní úprava
 • Definice pojmů osobní údaj, citlivý údaj , biometrický údaj, anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů, zpracovatel údajů, pověřenec
 • Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů (být zapomenut).
 • souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný, kdy nikoliv
 • Povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Povinnosti při zpracování citlivých údajů
 • Práva subjektu údajů
 • Likvidace osobních údajů
 • Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Přestupky, správní delikty
 • Kamerový systém
 • Osobní spis, obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu
 • Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání
 • Ochrana osobních údajů v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s onemocněním covid-19, archivace povinných evidencí, rozsah  evidencí

 2) Archivace dat

 • Právní úprava
 • Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A,S,V
 • Evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů
  - archivace  analogová a digitální
  - digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči  OSSZ
 • Spisová služba – pro veřejnoprávní původce (jen stručně)
 • Ochrana archiválií
 • Síť archivů v ČR
 • Archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy
  - mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
  - doklady o vzniku, trvání a ukončení PPV
  - vnitřní předpisy
  - prémiové řády
  - docházka do zaměstnání
  - doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu
  - dovolenky
  - důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance
  - pracovní výkazy
  - účetní záznamy
  - doklady o srážkách ze mzdy
  - doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd.
  -  mzdové a účetní rekapitulace
  - výplatní lístky

3) Osobní spis

 •     Obsah osobního spisu a jeho ochrana
 •     Práva zaměstnance ve vztahu k osobnímu spisu

4) Dotazy posluchačů 

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.2.2023

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

20.2.2023

9:00 - 14:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.