Seminář

Ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR z pohledu BOZP

Bc. Zdeněk Šenk

Nařízení GDPR vyžaduje po organizacích přesnější a důslednější dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců a dalších osob, včetně dodržování pravidel, při monitoringu zaměstnanců na pracovištích. Jak vyhovět požadavkům GDPR se zvláštním zřetelem na oblast BOZP osvětlí tento seminář. Záměrem semináře je pomoci organizacím a jejich vedoucím zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dalším zlepšování v oblasti BOZP, se zaměřením na ochranu osobních údajů a na monitoring zaměstnanců.

Nařízení GDPR vyžaduje po organizacích přesnější a důslednější dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců a dalších osob, včetně dodržování pravidel, při monitoringu zaměstnanců na pracovištích. 

           Seminář osvětlí, jak vyhovět požadavkům GDPR se zvláštním zřetelem na oblast BOZP.

           Záměrem semináře je pomoci organizacím a jejich vedoucím zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dalším zlepšování v oblasti BOZP, se zaměřením na ochranu osobních údajů a na monitoring zaměstnanců.

           Určeno pro zástupce organizací, které mají zájem o ucelený výklad hlavních právních požadavků nařízení GDPR srozumitelnou a přehlednou formou, zejména pak:

           • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik,
           • techniky BOZP, manažery BOZP a systému managementu,
           • personalisty,
           • ředitele a jednatele malých firem,
           • všechny ostatní, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesně dotýkají.

           O semináři

           Při vedení dokumentace o BOZP a PO vzniká velká řada písemností, které obsahují osobní údaje zaměstnanců. Přitom ne všichni, kdo tuto dokumentaci vedou, si jsou vědomi zásad ochrany soukromí.

           Příkladem mohou být

           • evidence úrazů,
           • vedení záznamů o školeních,
           • dokumentace a záznamy o pracovnělékařských službách, apod.

           Přitom je vedení dokumentů a záznamů nezbytné, protože jej zaměstnavatelům ukládá hned několik ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů. Současně dokumenty hrají významnou roli jako nástroj právní ochrany zaměstnavatele, při obhajování jeho oprávněných zájmů, a to zejména vůči orgánům státního odborného dozoru.

           Obsah semináře (cca 3 bloky)

           • právní úprava ochrany osobních údajů, vymezení pojmů, zpracování a ochrana osobních údajů a monitoring zaměstnanců z pohledu BOZP (2,5 hodiny)
           • určení rozsahu a způsobu zpracování předpisů podporujících bezpečnost práce,
           • popis právních důvodů pro řízení dokumentů a záznamů s osobními údaji zaměstnanců a případně dalších osob (návštěvy,...),
           • vedení záznamů o BOZP k prokázání splnění právních povinností zaměstnavatelem, včetně možnosti vyvinit se zodpovědnosti za případný úraz zaměstnance (1,5 hod.)
           • judikáty k probíraným tématům (1,- hod)
           • prostor pro dotazy

           Časový harmonogram semináře:

             8.30 –  9.00 – prezence účastníků

             9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

           10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

           10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

           12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

           12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

           Lektor

           Bc. Zdeněk Šenk

           Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

           Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP. Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…

           Více informací a další semináře lektora

           Termíny a místo konání

           19.6.2018

           9:00 - 14:00

           Praha

           Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

           3 790,- Kč

           Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.