Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Ochrana osobních údajů podle nařízení GDPR z pohledu BOZP

Nařízení GDPR vyžaduje po organizacích přesnější a důslednější dodržování ochrany osobních údajů zaměstnanců a dalších osob, včetně dodržování pravidel, při monitoringu zaměstnanců na pracovištích. 

           Seminář osvětlí, jak vyhovět požadavkům GDPR se zvláštním zřetelem na oblast BOZP.

           Záměrem semináře je pomoci organizacím a jejich vedoucím zaměstnancům a dalším osobám odpovědným za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v dalším zlepšování v oblasti BOZP, se zaměřením na ochranu osobních údajů a na monitoring zaměstnanců.

           Určeno pro zástupce organizací, které mají zájem o ucelený výklad hlavních právních požadavků nařízení GDPR srozumitelnou a přehlednou formou, zejména pak:

           • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik,
           • techniky BOZP, manažery BOZP a systému managementu,
           • personalisty,
           • ředitele a jednatele malých firem,
           • všechny ostatní, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesně dotýkají.

           O semináři

           Při vedení dokumentace o BOZP a PO vzniká velká řada písemností, které obsahují osobní údaje zaměstnanců. Přitom ne všichni, kdo tuto dokumentaci vedou, si jsou vědomi zásad ochrany soukromí.

           Příkladem mohou být

           • evidence úrazů,
           • vedení záznamů o školeních,
           • dokumentace a záznamy o pracovnělékařských službách, apod.

           Přitom je vedení dokumentů a záznamů nezbytné, protože jej zaměstnavatelům ukládá hned několik ustanovení zákoníku práce a dalších právních předpisů. Současně dokumenty hrají významnou roli jako nástroj právní ochrany zaměstnavatele, při obhajování jeho oprávněných zájmů, a to zejména vůči orgánům státního odborného dozoru.

           Obsah semináře (cca 3 bloky)

           • právní úprava ochrany osobních údajů, vymezení pojmů, zpracování a ochrana osobních údajů a monitoring zaměstnanců z pohledu BOZP (2,5 hodiny)
           • určení rozsahu a způsobu zpracování předpisů podporujících bezpečnost práce,
           • popis právních důvodů pro řízení dokumentů a záznamů s osobními údaji zaměstnanců a případně dalších osob (návštěvy,...),
           • vedení záznamů o BOZP k prokázání splnění právních povinností zaměstnavatelem, včetně možnosti vyvinit se zodpovědnosti za případný úraz zaměstnance (1,5 hod.)
           • judikáty k probíraným tématům (1,- hod)
           • prostor pro dotazy

           Časový harmonogram semináře:

             8.30 –  9.00 – prezence účastníků

             9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

           10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

           10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

           12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

           12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

           Lektor

           Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

           Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP.
           Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

           Termíny a přihláška

           DatumČasMěstoMístoCena 
           19.6.20189:00 - 14:00Praha
           Hotel Amarilis
           3790 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

           Požádat o nový termín

           Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
           Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
           Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


           Doplňující informace

           Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

           Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

           Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
           Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

           Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

           Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

           • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
           • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
           • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
           • semináře Praha 6
           • semináře na míru
           • prezence účastníků kurzu
           • formy firemního vzdělávání
           • bonusy ke vzdělávání
           • školení Praha - Amarilis
           • školení Praha - Amarilis - místnost
           • školení Praha - Clarion
           • školení Praha - Clarion - místnost
           • bonusy ke vzdělávání - aktuality
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - oběd
           • školení Praha - Clarion - občerstvení
           • školení Praha - Clarion - občerstvení
           • školení Praha - Clarion - občerstvení

           .

           Ochrana osobních údajů a jejich používání

           Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

           Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

           1. Data a jejich využití 

           Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

            

            

            

            

           Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

           Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

           2. Zabezpečení dat 

           Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

           Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

            

           3. Práva subjektů

           Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

           V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz