Seminář

Ochrana osobních údajů v praxi

JUDr. Iva Kuckirová

Cílem semináře je seznámení posluchačů s aktuální problematiku současné legislativy a judikatury v oblasti ochrany osobních údajů. Seminář bude zejména zaměřen na to, jak má zaměstnavatel s osobními údaji svých současných i bývalých zaměstnanců nakládat. Seminář se bude současně věnovat i možným postihům ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů

Seminář je určen:

personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámení posluchačů s aktuální problematiku současné legislativy a judikatury v oblasti ochrany osobních údajů. Seminář bude zejména zaměřen na to, jak má zaměstnavatel s osobními údaji svých současných i bývalých zaměstnanců nakládat. Seminář se bude současně věnovat i možným postihům ze strany Úřadu na ochranu osobních údajů.

Obsah semináře

1. Pojem osobní údaj

- Prameny právní úpravy

- Vymezení pojmu osobní údaj

- Veřejnoprávní kontrola Úřadem pro ochranu osobních údajů, veřejnoprávní sankce a jiné postihy

- Maximální rozsah prováděných srážek ze mzdy

2. Ochrana osobních údajů

- Principy ochrany osobních údajů

- Zpracování osobních údajů

- Ochrana osobních údajů před jejich zneužitím

3. Problematické aspekty ochrany osobních údajů

- Uchazeči o zaměstnání, vedení pohovorů, životopisy a jejich archivace

- Vedení osobního spisu zaměstnance

- Povinnosti zaměstnavatele při výplatě mzdy

- Praktické dopady na nastavení mezd a benefitů poskytovaných zaměstnanci

- Ochrana osobních údajů při provádění srážek ze mzdy

- Ochrana soukromí zaměstnance

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Iva Kuckirová

V roce 2012 ukončila magisterské vzdělání v oboru Právo na Masarykově univerzitě. Od roku 2013 působila v advokátní kanceláři JUDr. Jaroslavy Kalendové v Brně, kde pracovala jako advokátní koncipientka. V současné době působí jako samostatná advokátka ve společnosti KKLEGAL, mimoto působí na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.1.2018

9:00 - 14:00

Brno

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na tomto semináři budeme zabývat, můžeme zařadit například:

osobní údaj, Úřad pro ochranu osobních údajů, veřejnoprávní sankce, srážky ze mzdy, ochrana osobních údajů, vedení pohovorů, životopisy a jejich archivace, vedení osobního spisu zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele při výplatě mzdy, ochrana soukromí zaměstnance, školení ochrana osobních údajů, GDPR, GDPR školení, školení GDPR, GDPR kurz, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR školení Praha, GDPR kurz Praha, GDPR seminář Praha, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů školení, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů kurz, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů seminář, atd.