On-line seminář

Oddělené soustřeďování obalového a komunálního odpadu ve firmě

a správné zařazování

Jak nejlépe skloubit ekonomickou a ekologickou stránku nakládání s odpady ve firmě?

Ing. Petr Šulc

Podle § 62 odst. 1 nového odpadového zákona musí každá firma odděleně soustřeďovat vytříditelné složky komunálního odpadu (minimálně papír, plasty, sklo, kovy a biodpad), který nesouvisející s podnikatelskou činností firmy. Pod jaké katalogové číslo ale tyto složky odpadu správně zařadit a jak si usnadnit práci, když firma produkuje i jiné, například obalové odpady? Jak nejlépe skloubit ekonomickou a ekologickou stránku nakládání s odpady? Dozvíte se na tomto webináři.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.3.2022

10:00 - 11:00

On-line

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.