On-line seminář

Paušální daň

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozhor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba využívat zdanění pomocí paušální daně, a to se zdůrazněním zásadních změn, které budou platit od roku 2023. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda je pro danou situaci volba pro podnikatele výhodná či nikoliv.

Výběr z obsahu:

  • Základní principy zdaňování fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti
  • Předpoklady a podmínky pro aplikaci zdanění paušální daní poplatníka v paušálním režimu
  • Základní podmínky pro vstup do paušálního režimu, vč. promítnutí očekávaných změn (pásma paušální daně, kdy jaké zvolit a jak změnit)
  • Oznámení správci daně (o vstupu, vystoupení, o změně pásma pro paušální daň)
  • Postup poplatníka využívajícího paušální daň (podmínky, které musí být splněny na konci zdaňovacího období, úprava při přechodu do paušálního režimu)
  • Postup při porušení podmínek
  • Modelové příklady na situace, kdy je výhodné / nevýhodné si nechat paušální daň stanovit (vč. propočtu pro nové možnosti roku 2023 podle jednotlivých pásem paušální daně)
  • Související výklad a stanoviska GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

15.12.2022

14:00 - 15:30

On-line

Přihlásit Připomenout

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.