On-line seminář

Paušální daň

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je komplexní rozhor podmínek, za kterých může podnikající fyzická osoba využívat zdanění pomocí paušální daně. Součástí výkladu budou modelové příklady, na kterých bude ukázáno, zda je pro danou situaci volba pro podnikatele výhodná či nikoliv.

Výběr z obsahu:

  • Základní principy zdaňování fyzických osob s příjmy ze samostatné činnosti
  • Předpoklady a podmínky pro aplikaci nové možnosti zdanění paušální daní poplatníka v paušálním režimu
  • Základní podmínky pro vstup do paušálního režimu
  • Oznámení správci daně (o vstupu, vystoupení)
  • Postup poplatníka využívajícího paušální daň (podmínky, které musí být splněny na konci zdaňovacího období, úprava při přechodu do paušálního režimu)
  • Postup při porušení podmínek
  • Modelové příklady na situace, kdy je výhodné / nevýhodné si nechat paušální daň stanovit
  • Související výklad a stanoviska GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

22.11.2023

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.