On-line seminář

Paušální výdaj na dopravu

RNDr. Ivan Brychta

On-line seminář přináší komplexní rozbor možností a postupů při uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem pro fyzické a právnické osoby v roce 2015. Pro fyzické osoby pak budou připomenuty základní postupy při uplatnění výdajů na dopravu při pracovních cestách vč. aktuálního výkladu správce daně.

E-learning je určen pro

nejen odborníků zabývajícím se danou problematikou, ale i všem těm, kteří se chtějí časově nenáročným způsobem seznámit s daným tématem a získat rychle a přehledně informace z praxe

Cílem on-line semináře je

komplexní rozbor možností a postupů při uplatnění paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem pro fyzické a právnické osoby v roce 2015. Pro fyzické osoby pak budou připomenuty základní postupy při uplatnění výdajů na dopravu při pracovních cestách vč. aktuálního výkladu správce daně.

Obsah on-line semináře

-          nutné podmínky zákona o daních z příjmů pro použití paušálního výdaje na dopravu (vč. problematiky krácení paušálního výdaje)

-          nedaňové náklady při použití paušálu

-          zachycení paušálního výdaje v přiznání fyzických a právnických osob

-          související výklad a stanoviska GFŘ a MF

-          další možnosti fyzických osob při uplatnění výdajů na dopravu při pracovních cestách vč. aktuálního výkladu správce daně.

Jak e-learningový seminář probíhá?

  • ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line  od nás obdržíte e-mailem)
  • posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro zapisování poznámek)
  • prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázkypoprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
  • po semináři budete mít přístupný záznam 

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?

  • přístup na internet
  • sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
  • zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?

  • díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
  • díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
  • on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.6.2015

14:00-15:30

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.