On-line konference

Peníze až na prvním místě

- školy a možnosti jejich financování

Kde najít nové finanční zdroje a prostor pro úspory

Ing. Petra Schwarzová, Ing. Tomáš Lank, Ing. Karel Srdečný

Zaměříme se na možnosti energetických úspor ve školách. Poradíme vám, jak pomocí školního sběru tříděného odpadu navýšit příjmy školy. Dozvíte se, jak správně hospodařit s prostředky na přímé náklady a neporušit rozpočtovou kázeň.

Program:

Úspory v energetice – Energetický management

Školy jsou zatížené značnými provozními náklady na energie a zároveň zde existuje významný potenciál energetických úspor. Na základě reálných dat z provozu škol a zkušeností s provozem vznikly metody jednoduchého energetického managementu vhodného pro školy. Úspory dosažené zavedením energetického managementu mohou dosahovat cca 10% spotřeb.  Zavedení energetického managementu je povinné pro příjemce dotace z OPŽP – jak na to?

 • Proč se zabývat spotřebou
 • Jak zjistit, kolik za co platíme
 • Nástroje pro energetický management
 • Jak a proč vyhodnocovat spotřebu
 • Jak se vyznat ve fakturách
 • Energetický management a dotace

Ing. Karel Srdečný

Školní sběr tříděného odpadu

Ukážeme vám možnosti, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

 • vysvětlení školního sběru dle aktuální platné legislativy
 • druhy možných odpadů pro školní sběr a jejich kvalitativní ukazatele, různé materiály = různé ceny
 • povinnosti původce odpadů (školy), shromažďování a předávání odpadů
 • povinnosti původce odpadů (školy), vedení průběžné evidence a dokladování
 • vyhledávání oprávněných osob pro spolupráci při obchodování (odprodávání) odpadu získaného školním sběrem
 • vysvětlení rozdílu snadnost/výtěžnost - za málo snahy málo peněz, získávání informací o cenách
 • komunikace s obcí, která je zřizovatelem školy dle NZO, lhůty

Ing. Tomáš Lank

Jak správně hospodařit s prostředky na přímé náklady a neporušit rozpočtovou kázeň

V současné době je pro každého ředitele správné hospodaření s finančními zdroji jednou z nejdůležitějších otázek. Cílem příspěvku na konferenci je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny), zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. Na praktických příkladech naučíte pracovat s PHmax, správně vyplnit výkaz P1c -01, ale i vypočítat normativy na nepedagogy.

 • Jak jsou získávány finance na přímé náklady
  • postup financování pedagogické práce
  • výkaz P1c - 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů a ostatní výkazy ovlivňující financování, chyby ve výkazech a jak je řešit
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
  • základní pravidla pro výpočet PHmax
  • praktické příklady pro jednotlivé druhy škol (MŠ, ZŠ, ŠŠ) a školských zařízení (ŠD)
  • možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
  • nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
  • nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce
  • postup rozepisování a způsob výpočtu
  • praktické příklady pro MŠ, ZŠ, SŠ, kombinovaná MŠ a ZŠ

Ing. Petra Schwarzová

On-line konference - vzdělávejte se kdekoliv

On-line konference se můžete zúčastnit kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během konference můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu či mikrofonu. On-line konference probíhají v aplikaci Cisco Webex nebo You Tube. Odkaz pro přihlášení do virtuální místnosti Vám zašleme nejpozději den před konáním na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Petra Schwarzová

pracuje ve školství více než 25 let, ve vedoucích funkcích přes 15 let. V roce 2013 byla jmenována ředitelkou gymnázia. Zároveň také působí jako lektorka se zaměřením na financování škol, na projektovou činnost v rámci programů EU a management ve školství. Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul Financování…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Karel Srdečný

Energetický specialista. Partner a vedoucí kanceláře v Českých Budějovicích v EkoWATT CZ s. r. o. Absolvoval studia na katedře životního prostředí strojní fakulty ČVUT.  Od roku 1990 se věnuje využití obnovitelných zdrojů v budovách, energeticky vědomým rekonstrukcím budov, energetice staveb z přírodních materiálů.  Hledá cesty k dosažení CO2…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

1.2.2023

9:00 - 16:00

On-line

3990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.