On-line seminář

Pohledávky a dluhy (závazky) z daňového a účetního pohledu

Pohledávky a závazky vykážete bez zaváhání

RNDr. Ivan Brychta

Zorientujte se v problematice pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, zákon o rezervách, DPH) a účetnictví. Zohledníme i principy v návaznosti občanský zákoník.

Webinář je určen:

pracovníkům a referentům ekonomických a investičních útvarů, účetním podnikatelských i nepodnikatelských subjektů a dalším osobám, které se ve firmách problematikou pohledávek a dluhů zabývají, a to ať z pohledu vystavování, účtování, likvidace či vymáhání.

Obsah semináře:

  • daňové a účetní vymezení pohledávek a dluhů (závazků)
  • opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový režim (postup podle zákona o rezervách)
  • odpis pohledávek – možnosti z hlediska daňových nákladů
  • postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska
  • příslušenství pohledávek (smluvní pokuty, úroky z prodlení) a související daňový režim
  • pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách, vyčíslování kursových rozdílů
  • pohledávky a dluhy (závazky) v daňové evidenci
  • promlčení pohledávek a dluhů (závazků), vč. problematiky dodanění dluhů (závazků) promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti
  • pohledávky a dluhy (závazky) z pohledu DPH
  • dobropisy, pozastávky, zálohy, závdavky a další aktuální problematika

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.6.2022

9:00 - 13:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3190

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.