Seminář

Povinnosti zaměstnavatelů v BOZP

Robert Křepinský

Seminář o aktuálních novinkách v BOZP s Robertem Křepinským, předsedou Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP. Na semináři se seznámíte s aktuálními novinkami v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti BOZP, které lektor zasadí do širšího kontextu současného pojetí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i jejich legislativního rámce.

Seminář je určen pro:

 • osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • personalisty
 • techniky BOZP, manažery BOZP
 • ředitele a jednatele
 • všechny ostatní, kterých se bezpečnost a ochrana zdraví při práci profesně dotýká

Co Vám seminář přinese:

na semináři se seznámíte s aktuálními novinkami v povinnostech zaměstnavatelů v oblasti BOZP ve firmách, které lektor zasadí do širšího kontextu současného pojetí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i jejich legislativního rámce.

Obsah semináře:

  • Vývoj právní úpravy oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v posledních třech letech a její předpokládaný výhled po 1. 1. 2018 – plány legislativních prací vlády a rezortních ministerstev
  • Poznatky z kontrolní činnosti inspekčních a dozorových orgánů
  • Pracovnělékařské služby ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů – pracovnělékařské prohlídky po účinnosti novely vyhlášky č. 79/2013 Sb.
  • Povinnosti zaměstnavatele podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů – dokumentace BOZP, školení zaměstnanců, poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů, kategorizace práce a další
  • Pojem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a povinnosti zaměstnavatele
  • Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 13.15 – oběd

            13.15 – 15.30 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Robert Křepinský

            je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            6.4.2018

            9:00 - 15:30

            Praha

            Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            3 790,- Kč

            Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.