Input:
Input:
Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Podmínky registrace
Seminář

Pracovnělékařské služby, posudky a pracovněprávní návaznosti - zkušenosti po poslední novele úpravy

Motto: zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci.

Seminář zprostředkuje první praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona o specifických zdravotních službách a vyhlášky o pracovnělékařských službách v podání zástupců všech významných aktérů zúčastněných v této problematice.

Seminář je určen pro:

 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a managementu BOZP, 
 • zástupce zaměstnavatelů,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • poskytovatele pracovnělékařských služeb,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce. 

V jednotlivých blocích semináře vystoupí

Robert Křepinský
Rada vlády pro BOZP

Přehled nejdůležitějších změn v zákonu o specifických zdravotních službách a vyhlášce o PLS, první ohlasy z praxe, nové sporné otázky.   


JUDr. Martin Mikyska
advokát

Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy
Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele (převádění zaměstnanců na jinou práci, výpovědi zaměstnavatele ze zdravotních důvodů, výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů, odstupné – tzv. 12 platů, lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení, nebo neohlášení, obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání).


MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje

Působnosti a pravomoci KHS jako orgánu ochrany veřejného zdraví na úseku pracovnělékařských služeb. Poznatky orgánu státního dozoru z terénu po účinnosti nové úpravy.


Zástupce poskytovatele pracovnělékařských služeb (v jednání - bude doplněno)

Představí praktické zkušenosti s poskytováním pracovnělékařských služeb zaměstnavateli a vydáváním lékařských posudků s důrazem na součinnost registrujícího poskytovatele zdravotních služeb zaměstnance - lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby - zaměstnance - zaměstnavatele.


Lektor

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
25.4.20189:00 - 16:30Prahabude upřesněno3790 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům certifikát o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení