smpppn

Seminář

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Stav po novele vyhlášky č. 79 vyhláškou č. 452/2022 Sb.

Současná úprava pracovnělékařské péče a očekávání dalšího vývoje

Robert Křepinský, MUDr. Dana Kuklová, CSc., JUDr. Martin Mikyska, JUDr. Michal Peškar

Pokračování úspěšného semináře. Seminář zprostředkuje dosavadní zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, především pod vlivem změn daných předposlední novelou vyhláškou 452/2022, účinnou od 1.1.2023 Vystoupí zástupci: - zaměstnavatelů, - poskytovatelů PLS, a - advokátů specializovaných na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce. Kromě dopadů novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., bude zvláštní pozornost tak jako v předchozích dílech seriálu věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní, tak z hlediska přizpůsobení pracovního zařazení zaměstnance v závislosti na posudkovém závěru. Jako tradičně velký prostor pro diskusi a výměnu zkušeností!

Motto:
zaměstnavatel smí zaměstnávat zaměstnance jen v souladu s jeho zdravotní způsobilostí k práci...

Seminář zprostředkuje praktické zkušenosti s aplikací novelizovaného zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách po téměř dvou letech účinnosti v podání zástupců hlavních zúčastněných stran:

 • zaměstnavatelů,
 • poskytovatelů PLS,
 • advokátů specializovaných na pracovní právo a odškodňování pracovních úrazů.

Kromě novely bude zvláštní pozornost věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní tak z hlediska přizpůsobení jeho pracovního zařazení v závislosti na závěru nálezu. 

Kromě pevných přednáškových bloků je jako tradičně vyhrazen velký prostor pro diskusi! 

Dotazy na lektory ale i k obsahu a organizaci semináře můžete zasílat na vrany@dashofer.cz 


Seminář je určen zejména pro

 • poskytovatele pracovnělékařských služeb vč. praktických lékařů
 • odborně způsobilé osoby v prevenci rizik,
 • personalisty a mzdové účetní,
 • management BOZP, 
 • vedoucí pracovníky,
 • zástupce orgánů státního dozoru a státní správy,
 • zaměstnance pojišťoven,
 • právníky s profesním zaměřením na bezpečnost práce a odškodňování poškození zdraví z práce,
 • dotčené pracovníky ve školství.

PROGRAM

přednáškové bloky semináře

Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., a současná úprava pracovnělékařských služeb z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců   

Robert Křepinský
předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP


Pracovnělékařská péče ve světle posledních novel – zkušenosti s poskytováním PLS, posudková činnost a její úskalí

MUDr. Dana Kuklová, CSc.

Poskytování pracovnělékařských služeb zaměstnavatelům a vydávání lékařských posudků v podmínkách nové úpravy, s důrazem na součinnost na ose:

registrující poskytovatel zdravotních služeb ⇒ zaměstnanec ⇒ poskytovatel a lékař poskytující pracovnělékařské služby ⇒ zaměstnanec ⇒ zaměstnavatel

 • poskytovatelé pracovnělékařských služeb a jejich role v systému ochrany zdraví zaměstnanců,
 • poskytování PLS, dílčí úkony v rámci PLS,
 • pracovnělékařské prohlídky, součinnost s dalšími odbornými poskytovateli,
 • lékařské posudky a posudkové závěry, oprávněný poskytovatel, resp. posuzující lékař,
 • lékařský posudek vydáván pro účely pracovněprávních vztahů, avšak nikoliv za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci,
 • postup a řízení při přezkoumání lékařského posudku. 

Lékařské posudky právně významné pro pracovněprávní vztahy

JUDr. Martin Mikyska
advokát se zaměřením na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce

Lékařské posudky a jejich důsledky pro práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele:

 • převádění zaměstnanců na jinou práci,
 • výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • výpověď zaměstnance ze zdravotních důvodů,
 • odstupné – tzv. 12 platů,
 • lékařské posudky významné pro odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání,
 • procedura od podezření na nemoc z povolání k jejímu ohlášení nebo neohlášení,
 • obrana zaměstnavatele nebo zaměstnance proti (ne)ohlášení nemoci z povolání.

Dopady lékařských posudků

JUDr. Bc. Michal Peškar
advokát se zaměřením na pracovní právo, partner v Randl Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Dopady lékařských posudků z pohledu zaměstnavatelů (nejenom) v aktuální judikatuře

 • zrušení ve zkušební době z důvodu těhotenství?
 • převedení zaměstnance x výpověď zaměstnavatele ze zdravotních důvodů,
 • přiměřená opatření podle SDEU,
 • přiměřená opatření v české judikatuře.

Na posledních zastaveních semináře se jako problematické ukázaly zejména tyto okruhy:

 • lhůty periodických prohlídek, periodické prohlídky u  prací v "nerizikových" kategoriích,
 • přístup poskytovatelů PLS k obsahu pracovnělékařských služeb (provádění dohledu na pracovištích)
 • přístup poskytovatelů k obsahu vyšetření.
 • způsob předávání lékařských posudků
 • náležitosti obsahu posudků a jejich kvalita
 • rozlišení vstupních a mimořádných prohlídek při zhoršování dosavadních rizikových faktorů při zachování stávajícího druhu práce
 • provádění periodických prohlídek u zaměstnanců na dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • obsah žádosti o pracovnělékařskou prohlídku
 • postup při pracovnělékařské prohlídce a její obsah
 • posudková péče při poskytování pracovnělékařských služeb
 • lékařský posudek a náležitosti jeho předání
 • postup při nesouhlasu s obsahem anebo závěrem lékařského posudku

Potýkáte se s některými z nich také? Přijďte si tato ale i příbuzná témata ujasnit tím, že je proberete do skutečné hloubky s lektory, kteří pro danou oblast platí za odborníky na slovo vzaté!  

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

MUDr. Dana Kuklová,, CSc.

vystudovala Lékařskou fakultu hygienickou Univerzity Karlovy v Praze (1976). Již během studia se věnovala problematice hygieny práce a nemocí z povolání. V roce 1983 obhájila Vědeckou hodnost kandidáta lékařských věd v oboru hygieny. V roce 1991 získala specializaci v oboru všeobecné lékařství prvního stupně, v roce 2001 specializaci v oboru…

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Martin Mikyska

advokát a soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemocech z povolání. 

Více informací a další semináře lektora

JUDr. Michal Peškar

Advokát a partner v advokátní kanceláři Randl Partners. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Specializuje se na problematiku pracovního práva, zejména na otázky kolem pracovní doby, dovolené, elektronizace v personalistice, odměňování, ukončování pracovních poměrů, nebo překážek…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.5.2024

9:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.