On-line seminář

Pracovnělékařské služby z pohledu zaměstnavatele

v roce 2020 a výhled na rok 2021

Robert Křepinský

Seminář seznámí se současnou úpravou pracovnělékařských služeb a výhledem na nejbližší období. Zmíněn bude také vliv usnesení vlády v důsledku nouzového stavu způsobeného pandemií Covid-19 a očekávaný další postup ministerstva zdravotnictví po skončení platnosti mimořádných opatření.

Obsah

  • právní úprava pracovnělékařských služeb – vývoj právní úpravy – novela zákona č. 373/2011 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb. (zákonem č. 202/2017 Sb.) a vyhlášky č. 79/2013 Sb., (vyhláškou č. 436/2017 Sb.),
  • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti pracovnělékařských služeb,
  • úhrada nákladů spojených se zajišťováním pracovnělékařských služeb
  • pracovnělékařské prohlídky – druhy, četnost, obsah vyšetření – vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů,
  • žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky, lékařský posudek – náležitosti, přezkoumávání, právní účinky, platnost posudku, potvrzení o provedení výstupní prohlídky,
  • přezkoumávání lékařských posudků a možnost vzdání se práva na přezkoumání,
  • pracovnělékařské prohlídky v době nouzového stavu – Usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 280 o přijetí krizového opatření, a další postup Ministerstva zdravotnictví po skončení nouzového stavu.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Robert Křepinský

je osobou odborně způsobilou v prevenci rizik a osobou odborně způsobilou v oblasti PO. Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se profesně věnuje již téměř třicet let. Od roku 1998 působí jako svazový inspektor bezpečnosti práce – metodik – specialista v OS UNIOS. Je členem Rady vlády pro BOZP – poradního orgánu vlády ČR, předsedou Stálého výboru pro…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

7.5.2020

13:00 - 15:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.