Seminář

Pracovní doba, překážky v práci a dovolená v praxi

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

JUDr. Jaroslav Škubal

zaměření se na aktuální problémy české právní úpravy tří pracovněprávních okruhů, a to pracovní doby, překážek v práci a dovolené za kalendářní rok (dle dřívější terminologie dovolené na zotavenou), zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a jejich možné důsledky, ať již ze strany samotných zaměstnanců nebo kontrolních orgánů.

Seminář je určen:

HR ředitelům a dalším členům HR oddělení, firemním právníkům

Cíl semináře:

zaměření se na aktuální problémy české právní úpravy tří pracovněprávních okruhů, a to pracovní doby, překážek v práci a dovolené za kalendářní rok (dle dřívější terminologie dovolené na zotavenou), zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a jejich možné důsledky, ať již ze strany samotných zaměstnanců nebo kontrolních orgánů. Účastníci semináře získají přehled postupů v typických situacích, ke kterým v rámci výše uvedených okruhů v praxi dochází, za účelem eliminace možných rizik. 

Obsah semináře:

    Pracovní doba

 • organizace a rozvrhování pracovní doby, plánování směn, nepřetržité odpočinky;
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby;
 • stanovená týdenní pracovní doba;
 • kratší pracovní doba;
 • směnné režimy;
 • nařizování práce přesčas, přípustný rozsah přesčasové práce;
 • následky omluvené a neomluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci;
 • mzdové souvislosti práce přesčas, v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek;
 • pracovní pohotovost a její praktické problémy.

  Dovolená za kalendářní rok

 • druhy dovolené podle zákoníku práce a podmínky vzniku nároku na dovolenou;
 • délka dovolené včetně možnosti jejího krácení ze strany zaměstnavatele;
 • úprava nařizování a čerpání dovolené;
 • převádění dovolené do dalších let;
 • čerpání dovolené po mateřské a rodičovské dovolené;
 • hromadné čerpání dovolené;
 • náhrada za nevyčerpanou dovolenou.

    Překážky v práci

 • překážky v práci na straně zaměstnance, především
 • důležité osobní překážky (ošetření u lékaře, svatba apod.);
 • dočasná pracovní neschopnost;
 • překážky v práci z důvodu školení;
 • překážky v práci na straně zaměstnavatele, zejména případy
 • dočasného omezení odbytu (částečná nezaměstnanost);
 • prostojů a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy.

 

Časový harmonogram:

8.30 - 9.00 - prezence účastníků

9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.15 - přednáška (2. část)

12.15 - 12.30 - polední coffee break

12.30 - 14.00 - přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.6.2017

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 390,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

pracovní doba, dovolená za kalendářní rok, čerpání dovolené, směnné režimy, pracovní pohotovost, překážky v práci kurz, dovolená seminář atd.