Seminář

Pracovní poměry na dobu určitou

NOVINKA

JUDr. Věra Bognárová

Seminář se zabývá problematikou platné právní úpravy podmínek sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou v zákoníku práce, maximální připuštěné době jeho trvání, četnosti opakování a dalšími možnostmi týkajícími se tohoto typu pracovního poměru.

Obsah semináře:

Účastníci se v průběhu semináře seznámí

-           s platnou právní úpravou v zákoníku práce pojednávající o podmínkách, za kterých lze pracovní poměr na dobu určitou sjednávat a o maximální připuštěné době jeho trvání a četnosti opakování,

-           se způsoby vymezení doby trvání pracovního poměru na dobu určitou,

-           se správným postupem při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou při zástupu za dočasně nepřítomného zaměstnance se zaměřením na mateřskou a rodičovskou dovolenou,

-           s možnostmi stanovení výjimek pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou u zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele, pokud odborová organizace u zaměstnavatele nepůsobí,

-           s výjimkami úpravy pracovního poměru na dobu určitou u pedagogických pracovníků a úředníků územních samosprávných celků,

-           s možnostmi soudní obrany zaměstnance před nesprávně sjednanou dobou trvání pracovního poměru na dobu určitou,

-           s možnými způsoby reakce zaměstnavatele na oznámení zaměstnance, který trvá na tom, aby jej jeho zaměstnavatel i po uplynutí doby trvání pracovního poměru na dobu určitou nadále zaměstnával,

-           s rozhodnutími Ústavního a Nejvyššího soudu ve věci trvání pracovního poměru na dobu určitou při jeho nesprávném sjednání.

 

Lektor

JUDr. Věra Bognárová

Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze, kterou ukončila v roce 1978, v letech 1984 až 1986 na téže fakultě absolvovala postgraduální kurz pracovního práva. Celý profesní živost se zabývá především pracovním právem, nejprve od roku 1978 do 31.3.1992 v právních útvarech Odborového hnutí na úseku pracovněprávním a legislativním. Od roku 1994 je…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.11.2020

9:00 - 14:00

Praha nebo on-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.