Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Právní minimum pro členy statutárních orgánů a manažery

Členové statutárních orgánů a manažeři se dennodenně setkávají nejen s manažerskými a ekonomickými otázkami, ale mají také právní povinnost vést obchodní společnost s péči řádného hospodáře. V oblasti práva se zpravidla neobejdou bez orientace a naplňování povinností vůči své společnosti, sjednávání, plnění a vymáhání smluv sjednaných s obchodními partnery a v neposlední řadě mají dostát nemalému souboru povinností při najímání, zaměstnávání a propouštění zaměstnanců.

Seminář je určen pro:

členy statutárních orgánů obchodních korporací (Board), zaměstnané manažery na vyšší úrovni řízení (B-1 a B-2), jejich odborné poradce a majitele z řad společníků nebo akcionářů obchodních korporací.

Cíl semináře:

tento seminář si klade za cíl, aby jeho účastníci získali ucelený přehled o mantinelech, ve kterých se mohou z pohledu práva ve zmíněných oblastech pohybovat, jinými slovy, co je jejich povinnost, co závisí na jejich dobré vůli, na co mají naopak právo a v neposlední řadě, čeho by se měli vyvarovat. Nedílnou součástí tohoto cíle je určit správné postupy tak, aby nevznikala odpovědnost za škodu, nehrozily sankce ze strany státních dozorových orgánů a v neposlední řadě nebylo ohroženo odměňování těchto odpovědných osob.

Obsah semináře:

A/ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A MANAŽERŮ OBCHODNÍCH KORPORACÍ

● zastupování společnosti a osobní výkon funkce,

● povinnost obchodního vedení společnosti a jednání s péčí řádného hospodáře,

● podnikatelský úsudek,

● zákaz konkurence a řešení pro případný střet zájmů,

● smlouva o výkonu funkce, odměňování a souběh funkcí,

● povinnosti v případě insolvence a ručení za závazky společnosti, a

● odstoupení nebo odvolání z funkce.


B/ SJEDNÁVÁNÍ, PLNĚNÍ A VYMÁHÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV

● předsmluvní odpovědnost a závaznost propagačních materiálů,

● obsah smluv, všeobecné obchodní podmínky a zavedená praxe mezi stranami,

● plnění smluv, prodlení a vymáhání nedodaného zboží, nedodělaných děl a nezaplacených faktur, a

● dohody o narovnání.

C/ TO NEJPODSTATNĚJŠÍ Z PRACOVNÍHO PRÁVA

● přijímání zaměstnanců včetně lékařských prohlídek,

● odměňování zaměstnanců,

● vytýkací dopisy,

● propouštění zaměstnanců bez chyb, a

● správní delikty a kontroly inspektorátu práce.

D/ PROSTOR PRO OTÁZKY A DISKUZI

Časový harmonogram:

 8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.30 - přednáška (2. část)

12.30 - 13.30 - oběd

13.30 - 14.30 - přednáška (3. část) 

14.30 - 14.45 - odpolední coffee break

14.45 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuze) 

Lektor

Mgr. Tomáš Liškutín, lektor Právo, řízení

je advokát, který se specializuje na obchodní a pracovní právo, převody a nájmy nemovitostí. Má zkušenosti z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners a z pětileté spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů. V současnosti vede čtvrtým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.2.20189:00 - 16:00Praha
CUBE Office Center
3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

Školení práva, právo kurz, podnikatelský úsudek, práva a povinnosti členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, střet zájmů, odstoupení z funkce, odvolání z funkce, insolvence, smlouva o výkonu funkce, vymáhání obchodních smluv, obchodní smlouvy, sjednávání ochodním smluv školení, pracovní právo školení, zaměstnanci školení, přijímání zaměstnanců, zaměstnanci, propouštění zaměstnanců, správní delikty atp.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz