Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení musí být správně vyplněno!
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Právní minimum pro členy statutárních orgánů a manažery

Členové statutárních orgánů a manažeři se dennodenně setkávají nejen s manažerskými a ekonomickými otázkami, ale mají také právní povinnost vést obchodní společnost s péči řádného hospodáře. V oblasti práva se zpravidla neobejdou bez orientace a naplňování povinností vůči své společnosti, sjednávání, plnění a vymáhání smluv sjednaných s obchodními partnery a v neposlední řadě mají dostát nemalému souboru povinností při najímání, zaměstnávání a propouštění zaměstnanců.

Seminář je určen pro:

členy statutárních orgánů obchodních korporací (Board), zaměstnané manažery na vyšší úrovni řízení (B-1 a B-2), jejich odborné poradce a majitele z řad společníků nebo akcionářů obchodních korporací.

Cíl semináře:

tento seminář si klade za cíl, aby jeho účastníci získali ucelený přehled o mantinelech, ve kterých se mohou z pohledu práva ve zmíněných oblastech pohybovat, jinými slovy, co je jejich povinnost, co závisí na jejich dobré vůli, na co mají naopak právo a v neposlední řadě, čeho by se měli vyvarovat. Nedílnou součástí tohoto cíle je určit správné postupy tak, aby nevznikala odpovědnost za škodu, nehrozily sankce ze strany státních dozorových orgánů a v neposlední řadě nebylo ohroženo odměňování těchto odpovědných osob.

Obsah semináře:

A/ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A MANAŽERŮ OBCHODNÍCH KORPORACÍ

● zastupování společnosti a osobní výkon funkce,

● povinnost obchodního vedení společnosti a jednání s péčí řádného hospodáře,

● podnikatelský úsudek,

● zákaz konkurence a řešení pro případný střet zájmů,

● smlouva o výkonu funkce, odměňování a souběh funkcí,

● povinnosti v případě insolvence a ručení za závazky společnosti, a

● odstoupení nebo odvolání z funkce.


B/ SJEDNÁVÁNÍ, PLNĚNÍ A VYMÁHÁNÍ OBCHODNÍCH SMLUV

● předsmluvní odpovědnost a závaznost propagačních materiálů,

● obsah smluv, všeobecné obchodní podmínky a zavedená praxe mezi stranami,

● plnění smluv, prodlení a vymáhání nedodaného zboží, nedodělaných děl a nezaplacených faktur, a

● dohody o narovnání.

C/ TO NEJPODSTATNĚJŠÍ Z PRACOVNÍHO PRÁVA

● přijímání zaměstnanců včetně lékařských prohlídek,

● odměňování zaměstnanců,

● vytýkací dopisy,

● propouštění zaměstnanců bez chyb, a

● správní delikty a kontroly inspektorátu práce.

D/ PROSTOR PRO OTÁZKY A DISKUZI

Časový harmonogram:

 8.30 - 9.00 - prezence účastníků

  9.00 - 10.30 - přednáška (1. část)

10.30 - 10.45 - dopolední coffee break

10.45 - 12.30 - přednáška (2. část)

12.30 - 13.30 - oběd

13.30 - 14.30 - přednáška (3. část) 

14.30 - 14.45 - odpolední coffee break

14.45 - 16.00 - přednáška (4. část + diskuze) 

Lektor

Mgr. Tomáš Liškutín, lektor Právo, řízení

je advokát, který se specializuje na obchodní a pracovní právo, převody a nájmy nemovitostí. Má zkušenosti z tříletého působení v advokátní kanceláři PRK Partners a z pětileté spolupráce se Sdružením obrany spotřebitelů. V současnosti vede čtvrtým rokem vlastní advokátní kancelář, ve které poskytuje právní poradenství, připravuje a kontroluje

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.2.20189:00 - 16:00Praha
CUBE Office Center
3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto školení se seznámíte s pojmy jako:

Školení práva, právo kurz, podnikatelský úsudek, práva a povinnosti členů statutárních orgánů, zákaz konkurence, střet zájmů, odstoupení z funkce, odvolání z funkce, insolvence, smlouva o výkonu funkce, vymáhání obchodních smluv, obchodní smlouvy, sjednávání ochodním smluv školení, pracovní právo školení, zaměstnanci školení, přijímání zaměstnanců, zaměstnanci, propouštění zaměstnanců, správní delikty atp.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení