Seminář

Přestaňte se v práci stresovat

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář se zaměřuje na nejčastější příčiny pracovního stresu, především ty, které jsou zbytečné a lze je odstranit, a ukazuje, jak si s nimi poradit.

Seminář je učen

Seminář je určen všem, kteří jsou občas či trvaleji vystaveni pracovnímu stresu a uvažují o tom, jak jej zmírnit. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky zaměstnanců, a manažerům, kteří mohou stres na pracovišti omezit.

Cíl semináře

Seminář se zaměřuje na nejčastější příčiny pracovního stresu, především ty, které jsou zbytečné a lze je odstranit, a ukazuje, jak si s nimi poradit. Jeho obsahem je 10 praktických doporučení týkajících se změny pracovních zvyků a osobních „mentálních technik“, které tuto změnu usnadní.

Metodou semináře je výklad, ilustrace praktických příkladů, moderovaná diskuse a výměna zkušeností.

Obsah semináře 

  • Proč si za stres občas můžeme sami: stres jako výsledek vlastního uvažování a jednání
  • Pracovní i mimopracovní zvyky, které je třeba změnit
  • Mentální techniky, které napomáhající změně zvyklostí
  • 10 praktických doporučení, jak pracovnímu stresu úspěšně čelit

Časový harmonogram:

08:30 – 09:00 prezence účastníků

09:00 – 10:30  přednáška (1. část)

10:30 – 10:45  přestávka s občerstvením

10:45 – 12:00  přednáška (2. část)

12:00 – 13:00  oběd

13:00 – 14:30  přednáška (3. část)

14:30 - 15:00  přestávka s občerstvením

15:00 - 17:00  přednáška (4. část), diskuze

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Dr. Jan Urban působí dlouhodobě jako podnikový lektor a poradce, zabývající se osobním rozvojem. Je VŠ učitelem managementu, lektorem kurzů MBA i autorem řady publikací, mj. úspěšných knížek „Vezměte život do svých rukou“ a „Psychologie pro každý den“.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

30.5.2018

9:00 - 17:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

pracovní stresu - příčiny a důsledky, stres nevede k úspěchu, nestresujte se termíny, přestaňte se stresovat odkládáním, neřešte spory konfrontací, pracovní dokonalost, vyhoření atd.