Seminář

Přestupky v oblasti zaměstnanosti dle nového přestupkového zákona

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Mgr. Daniel Vejsada

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým přestupkovým zákonem, dle kterého se budou od 1.7.2017 provádět také řízení o správních deliktech (dále již označovány jen jako přestupky). Seminář bude zaměřen zejména na řízení před oblastními inspektoráty práce v oblasti zaměstnanosti. Účastnící budou seznámení s procesním postupem dle nového zákona, zejména se zaměřením na nové instituty a práva, které této zákon přináší.

Seminář je určen:

Seminář je určen pracovníkům personálních oddělení, interním právníkům, manažerům a dalším osobám, které se zabývají pracovním právem a personalistikou.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým přestupkovým zákonem, dle kterého se budou od 1.7.2017 provádět také řízení o správních deliktech (dále již označovány jen jako přestupky). Seminář bude zaměřen zejména na řízení před oblastními inspektoráty práce v oblasti zaměstnanosti. Účastnící budou seznámení s procesním postupem dle nového zákona, zejména se zaměřením na nové instituty a práva, které této zákon přináší. 

Obsah semináře:

1. Úvod do správního trestání

V této části budou účastníci seznámení s důvody pro přijetí nového zákona o přestupcích a východisky, na kterých je postaven.

2. Základní zásady a instituty přestupkového zákona

Následně budou účastnicí seznámeni se základními definicemi nového zákona o přestupcích se zaměřením na změny oproti stávající úpravě. Dále budou probrány otázky odpovědnosti právnické osoby za přestupek a úprava okolností vylučujících protiprávnost jednání. Závěrem této části budou probrány promlčecí lhůty přestupků.

3. Řízení o přestupcích

V další části budou účastníci seznámení s procesním průběhem řízení o přestupcích před inspektorátem práce, zejména se zaměřením na způsob vedení obhajoby a práva zaměstnavatele jako obviněného z přestupku. Probrána bude také možnost účasti zaměstnance jako poškozeného v řízení o přestupku.

4. Ukládání správních trestů

V poslední části budou probrány jednotlivé typy správních trestů a jejich ukládání, možné polehčující a přitěžující okolnosti, případně alternativní způsoby rozhodování o přestupku.

5. Diskuse

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)

11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením

11.15 – 13.00 – přednáška (2. část + diskuse) 

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Získal titul Mgr. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2012 a ve stejném roce také nastoupil do pražské kanceláře PRK Partners s.r.o., kde působí v současné době jako advokát v pracovněprávním oddělení. Dříve působil také jako funkcionář odborové organizace a jako zástupce v evropské radě zaměstnanců, kde se zaměřoval na praktické…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.6.2017

9:00 - 13:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3390

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: 

správní trestání, zákona o přestupcích 2017, přestupkový zákon, odpovědnost právnické osoby za přestupek, promlčecí lhůty přestupků, řízení o přestupcích, přestupky 2017, správní tresty atd.