Seminář

Prevence vzniku úrazů zaměstnanců a řešení pracovních úrazů od A do Z

Bc. Zdeněk Šenk

Cílem semináře je poskytnout účastníkům školení ucelené informace o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců a o jejich posuzování, vedení agendy a dalších souvisejících záležitostech, včetně nastavení preventivních opatření s cílem minimalizovat vznik úrazů a poškození zdraví zaměstnanců

Při posuzování úrazu zaměstnance je judikatura Nejvyššího soudu ČR a Nejvyššího správního soudu významným vodítkem pro rozhodování, zda se jedná o pracovní úraz. Citace judikatury je v současné době jedním z mála zdrojů, kterou může zainteresovaná strana výhodně použít pro prosazování svých oprávněných zájmů.

Účelem semináře je pomoci organizacím v dalším zlepšování v oblasti BOZP a v přesnějším a důslednějším naplňování požadavků stanovených právními předpisy.

Seminář je určen pro:

Především pro zástupce organizací, kteří mají zájem o ucelený výklad k problematice řešení pracovních úrazů srozumitelnou a přehlednou formou

Co Vám seminář přinese:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům školení ucelené informace o problematice vyšetřování pracovních úrazů zaměstnanců a o jejich posuzování, vedení agendy a dalších souvisejících záležitostech, včetně nastavení preventivních opatření s cílem minimalizovat vznik úrazů a poškození zdraví zaměstnanců.

Obsah semináře:

  • úvod do problematiky BOZP - definice pojmů a všeobecné požadavky,
  • vyšetřování úrazů zaměstnanců ve všech podstatných souvislostech,
  • postup při úrazu vlastního zaměstnance a při úrazu cizího zaměstnance,
  • informování dotčených orgánů o vzniku pracovního úrazu,
  • cesta zaměstnance do zaměstnání a zpět (úraz zaměstnance v budově / v areálu),
  • úraz zaměstnance při plnění pracovních úkolů, při excesu, při lehkomyslném jednání,
  • úraz při stravování (cesta na stravování, vlastní stravování, … na pracovní cestě),
  • úraz zaměstnance při kouření, úraz o přestávce, ... na školení,
  • předmět pracovní cesty, ubytování a stravování zaměstnance na pracovní cestě,
  • práce zaměstnance z domova - úraz zaměstnance při práci z domova,
  • team-building a úraz zaměstnance na sportovní akci v režii zaměstnavatele,
  • úraz zaměstnance z důvodu mozkové příhody a při zvedání břemene,
  • upozornění na nejčastější nepřesnosti a úskalí - jak naplňovat právní požadavky,
  • informace o judikatuře související s probíranými tématy,
  • dotazy je možné pokládat v průběhu semináře, nebo i na závěr akce.

             Časový harmonogram semináře:

              8.30 –  9.00 – prezence účastníků

              9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

            10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

            10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

            12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

            12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

            Lektor

            Bc. Zdeněk Šenk

            Poradce, lektor, spisovatel a auditor se specializací na BOZP.

            Je držitelem osvědčení OZO BOZP a Technik PO a systémového certifikátu Auditor SM BOZP. Má za sebou bohatou publikační činnost: Abeceda personalisty, část VI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v personalistice; 1309 testových otázek BOZP; Bezpečnost a ochrana zdraví při práci…

            Více informací a další semináře lektora

            Termíny a místo konání

            21.10.2019

            9:00 - 14:00

            Praha

            Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

            Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.