Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

Řešíte ve firmě transferové neboli převodní ceny?

(Cizí lidé, cizí firmy mezi sebou účtují ceny, které můžeme nazvat „obvyklými“. Pokud se do těchto obchodů připlete nějaký vztah (např. příbuzenský), je tendence cenu „upravit“ za účelem nějaké výhody, např. placení menších daní či neplacení daní vůbec).

 • Jste jednatel, který je jednatelem současně i v jiné firmě (a obě firmy spolu obchodují)?
 • Vlastníte jako firma podíl na základním kapitálu jiné společnosti?
 • Uzavíráte obchody, objednáváte služby mezi firmami, které patří osobám blízkým (příbuzným)?
 • Účtujete vždy za stejnou službu či zboží stejnou, tržní cenu?

Pak právě pro Vás je tento seminář!

Seminář je určen pro

Jednatele, finanční ředitele, zaměstnance finančních oddělení

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

VÁŠ PŘÍNOS

 • Získáte informace o tom, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
 • Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
 • Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen. 

Obsah semináře: 

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Poslední průzkum ukázal, že převodní ceny jsou pro poplatníky působící ve skupině podniků nejrizikovější z daňových oblastí. Nastavte správně své transferové ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu. 

Legislativní rámec převodních cen

- Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)

- EU Code of Conduct

- Zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR

- Arbitrážní konvence

- Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen

- Transfer pricingové metody

- Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví

- Vztah rizika a cenové kalkulace

- Nový přístup k uplatňování metod dle OECD

- Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

- Typický průběh daňové kontroly

- Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU

- Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně

- Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm’s length test)

- Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

- Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen

- Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen 

 Časový harmonogram semináře:

 8.30 – 9.00 – prezence účastníků

 9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – coffee break

10.45 – 12.00 – přednáška (2. část)

12.00 – 13.00 – oběd

13.00 – 17.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Michal Jelínek, Ph.D., lektor Daně, účetnictví

Partner V4 Tax

Transferovým cenám se věnuje od roku 2006, přičemž během své kariéry působil ve společnostech Ernst & Young a BDO. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti mezinárodního zdanění. Pět let vyučoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a připravoval vzdělávací kurz na transferové ceny pro české

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
14.2.2019 9:00 - 17:00Prahabude upřesněno4490 Závazná přihláška

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Názory účastníků

Ing. Romana Milerová, BRISK Tábor a.s.

Seminář byl velmi pěkně připravený. Odbornost a výklad přednášejícího byly výborné.

Marie Poštulková, TROJEK, a. s.

U Vaší společnosti si objednávám speciality, vždy jsem byla spokojená!

Jindra Koďousová, Younger Optics Europe, s.r.o.

Seminář byl velmi dobře organizačně připraven, celkově byl na vysoké úrovni a srozumitelně podaný.

Rostislav Čada, A&CE Consulting, s.r.o.

Srozumitelné, smysluplné, obsahově velmi uspokojivé!

Ing. Bohdana Křížová, TOS VARNSDORF a.s.

Seminář měl vysokou úroveň jak po stránce obsahové, tak i odborné. V rámci semináře byly uváděny velmi zajímavé případové studie z praxe pro názornost.

Lenka Rigo, SAMAK services s.r.o.

Seminář byl jeden z nejlepších, přednášející velmi nadprůměrný!

Veronika S.

Kvalifikovaný, hutný a dynamický výklad, vhodně zvolený průřez problematikou.

Marie Baková, CHIRANA T. Injecta, s.r.o

Seminář byl vysoce nadprůměrný, jsem nadšená – přednes, výklad, názornost … vše vynikající!

Zdenka Vokurková, Model Obaly a.s.

Seminář naprosto překonal má očekávání!

Marta Krčálová, ADEUS s.r.o.

Výborně vysvětlené téma od počátku do všech souvislostí a podrobností.

Petra Dobrevová, Global Tungsten & Powders spol. s r.o.

Seminář byl srozumitelný, praktický a konkrétní! Dokumentaci k TP mám tímto téměř hotovou, ujasnila jsem si navíc několik dalších bodů a nejasností.

Petr D.

Přehledný, srozumitelný výklad a navíc řada konkrétních příkladů!

Marta Krčálová, ADEUS s.r.o.

Výborně vysvětlené téma od počátku do všech souvislostí a podrobností.

Alena Ottmárová, IFIELD COMPUTER CONSULTANCY

Obsažný a srozumitelný výklad!

Bc. Eva Tesařová, Agra Group a.s.

Naprostá spokojenost! Obsahově a odborně na velmi vysoké úrovni. 

Ing. Michaela Miarková, Euro-Trend, s.r.o.

Spokojenost se službami a organizací!

Dana Musilová

Výborně vedený seminář, problematika dobře podána.

Radim Kejzlar, Helicar s.r.o.

Seminář splnil má očekávání a mohu ho všem doporučit!

Hana Bečková, Asseco Central Europe, a.s.

Seminář byl vysoce odborný, praktický a interaktivní!

Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Transferové ceny - jedna s nejvíce problematických daňových oblastí podle daňových ředitelů. Význam transfer pricingu podle daňových ředitelů neusále stoupá. 

Nadnárodní legislativní úprava převodních cen, tedy zákonná úprava převodních cen v České republice, není jediným bodem našeho semináře. Zjistíte, jak by měly kapitálově spojené osoby postupovat dle pokynů Ministerstva financí České republiky, jaké jsou důvody k optimalizaci převodních cen. 

Představíme Vám metody stanovení transferových cen, metody dle OECD, zaměříme se na použití metod stanovení převodních cen a typové transakce vykonávané mezi spojenými osobami: prodej vlastních výrobků, prodej zboží, prodej majetku, poskytování služeb. 

Obsahem školení je přímá výpočetní metoda transferových cen, nepřímá výpočetní metoda transferových cen, výběr alokačního klíče, dotkneme se zvláštních případů při stanovování nákladů, financování a cash pool, poskytování práv k nehmotnému majetku.

Jak probíhá daňová kontrola v dceřiné společnosti zahraniční matky? Jaké jsou nejčastější problémy v průběhu daňové kontroly? I to zjistíte na naší vzdělávací akci. 

Dalšími tématy budou daňová kontrola u prodeje výrobků a zboží, daňová kontrola u poskytování služeb, dokumentace k převodním cenám, dokumentace k převodním cenám pro nadnárodní podniky v EU. 

Rozebereme i judikaturu: judikát 8 Afs 80/2007-105 (Nejvyšší správní soud), judikát 8 Afs 19/2010 - 125 (Nejvyšší správní soud), judikát 5 Afs 48/2004-89 (Nejvyšší správní soud), Judikát č.j. 10 Ca 269/2000 (Krajský soud v Českých Budějovicích), judikát č. 30 Ca 85/98, judikát č. 30 Ca 322/1999 (krajský soud v Brně).

Jak stanovit transferové ceny v roce 2015? Jaké jsou možné metody stanovení převodních cen?

Přijďte na naše školení převodní (transferové) ceny a zjistíte to. 

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz