Seminář

Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob

Nastavte správně transakce se spojenými osobami

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Poskytneme vám praktické znalosti problematiky převodních cen, které pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska doplníme o praktický příklad buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Řešíte ve firmě transferové neboli převodní ceny?

Cizí lidé, cizí firmy mezi sebou účtují ceny, které můžeme nazvat „obvyklými“. Pokud se do těchto obchodů připlete nějaký vztah (např. příbuzenský), je tendence cenu „upravit“ za účelem nějaké výhody, např. placení menších daní či neplacení daní vůbec).

 • Jste jednatel, který je jednatelem současně i v jiné firmě (a obě firmy spolu obchodují)?
 • Vlastníte jako firma podíl na základním kapitálu jiné společnosti?
 • Uzavíráte obchody, objednáváte služby mezi firmami, které patří osobám blízkým (příbuzným)?
 • Účtujete vždy za stejnou službu či zboží stejnou, tržní cenu?

Pak právě pro Vás je tento seminář!

Seminář je určen:

jednatelům, finančním ředitelům, zaměstnancům finančních oddělení.

Co vám seminář přinese?

 • Získáte informace o tom, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
 • Naučíme vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
 • Nastíníme vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen. 

Obsah semináře: 

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Poslední průzkum ukázal, že převodní ceny jsou pro poplatníky působící ve skupině podniků nejrizikovější z daňových oblastí. Nastavte správně své transferové ceny a buďte připraveni na daňovou kontrolu. 

Legislativní rámec převodních cen

 • Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (OECD)
 • EU Code of Conduct
 • Zákon o daních z příjmů, Pokyny MFČR
 • Arbitrážní konvence
 • Definice kapitálově a jinak spojených osob

Využití transfer pricingových metod při kalkulaci cen

 • Transfer pricingové metody
 • Praktická aplikace transfer pricingových metod při kalkulaci vnitroskupinových cen a jejich návaznost na manažerské účetnictví
 • Vztah rizika a cenové kalkulace
 • Nový přístup k uplatňování metod dle OECD
 • Případová studie

Daňová kontrola převodní cen a dokumentace k převodním cenám

 • Typický průběh daňové kontroly
 • Dokumentace pro nadnárodní skupiny působící v rámci EU
 • Náležitosti dokumentace k převodním cenám pro účely českého správce daně
 • Specifika dokumentace při poskytování služeb (substance, benefit a arm’s length test)
 • Případová studie

Vybraná judikatura a nálezy z daňových kontrol

 • Judikatura krajských soudů a NSS v oblasti převodních cen
 • Vybrané nálezy českého správce daně v oblasti převodních cen 

Lektor

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Partner V4 Group

Transferovým cenám se věnuje od roku 2006, přičemž během své kariéry působil ve společnostech Ernst & Young a BDO. Pravidelně publikuje v odborném tisku a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti mezinárodního zdanění. Pět let vyučoval na Vysoké škole ekonomické v Praze a připravoval vzdělávací kurz na transferové ceny pro české…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

14.12.2021

9:00 - 17:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

14.12.2021

9:00 - 17:00

On-line

Přímý přenos ze semináře

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

17.2.2022

9:00 - 17:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

4 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Ing. Romana Milerová, BRISK Tábor a.s.

“Seminář byl velmi pěkně připravený. Odbornost a výklad přednášejícího byly výborné.„

Marie Poštulková, TROJEK, a. s.

“U Vaší společnosti si objednávám speciality, vždy jsem byla spokojená!„

Jindra Koďousová, Younger Optics Europe, s.r.o.

“Seminář byl velmi dobře organizačně připraven, celkově byl na vysoké úrovni a srozumitelně podaný.„

Rostislav Čada, A&CE Consulting, s.r.o.

“Srozumitelné, smysluplné, obsahově velmi uspokojivé!„

Ing. Bohdana Křížová, TOS VARNSDORF a.s.

“Seminář měl vysokou úroveň jak po stránce obsahové, tak i odborné. V rámci semináře byly uváděny velmi zajímavé případové studie z praxe pro názornost.„

Lenka Rigo, SAMAK services s.r.o.

“Seminář byl jeden z nejlepších, přednášející velmi nadprůměrný!„

Veronika S.

“Kvalifikovaný, hutný a dynamický výklad, vhodně zvolený průřez problematikou.„

Marie Baková, CHIRANA T. Injecta, s.r.o

“Seminář byl vysoce nadprůměrný, jsem nadšená – přednes, výklad, názornost … vše vynikající!„

Zdenka Vokurková, Model Obaly a.s.

“Seminář naprosto překonal má očekávání!„

Marta Krčálová, ADEUS s.r.o.

“Výborně vysvětlené téma od počátku do všech souvislostí a podrobností.„

Petra Dobrevová, Global Tungsten & Powders spol. s r.o.

“Seminář byl srozumitelný, praktický a konkrétní! Dokumentaci k TP mám tímto téměř hotovou, ujasnila jsem si navíc několik dalších bodů a nejasností.„

Petr D.

“Přehledný, srozumitelný výklad a navíc řada konkrétních příkladů!„

Marta Krčálová, ADEUS s.r.o.

“Výborně vysvětlené téma od počátku do všech souvislostí a podrobností.„

Alena Ottmárová, IFIELD COMPUTER CONSULTANCY

“Obsažný a srozumitelný výklad!„

Bc. Eva Tesařová, Agra Group a.s.

“Naprostá spokojenost! Obsahově a odborně na velmi vysoké úrovni. „

Ing. Michaela Miarková, Euro-Trend, s.r.o.

“Spokojenost se službami a organizací!„

Dana Musilová

“Výborně vedený seminář, problematika dobře podána.„

Radim Kejzlar, Helicar s.r.o.

“Seminář splnil má očekávání a mohu ho všem doporučit!„

Hana Bečková, Asseco Central Europe, a.s.

“Seminář byl vysoce odborný, praktický a interaktivní!„

O tématu školení

Transferové ceny - jedna s nejvíce problematických daňových oblastí podle daňových ředitelů. Význam transfer pricingu podle daňových ředitelů neusále stoupá. 

Nadnárodní legislativní úprava převodních cen, tedy zákonná úprava převodních cen v České republice, není jediným bodem našeho semináře. Zjistíte, jak by měly kapitálově spojené osoby postupovat dle pokynů Ministerstva financí České republiky, jaké jsou důvody k optimalizaci převodních cen. 

Představíme Vám metody stanovení transferových cen, metody dle OECD, zaměříme se na použití metod stanovení převodních cen a typové transakce vykonávané mezi spojenými osobami: prodej vlastních výrobků, prodej zboží, prodej majetku, poskytování služeb. 

Obsahem školení je přímá výpočetní metoda transferových cen, nepřímá výpočetní metoda transferových cen, výběr alokačního klíče, dotkneme se zvláštních případů při stanovování nákladů, financování a cash pool, poskytování práv k nehmotnému majetku.

Jak probíhá daňová kontrola v dceřiné společnosti zahraniční matky? Jaké jsou nejčastější problémy v průběhu daňové kontroly? I to zjistíte na naší vzdělávací akci. 

Dalšími tématy budou daňová kontrola u prodeje výrobků a zboží, daňová kontrola u poskytování služeb, dokumentace k převodním cenám, dokumentace k převodním cenám pro nadnárodní podniky v EU. 

Rozebereme i judikaturu: judikát 8 Afs 80/2007-105 (Nejvyšší správní soud), judikát 8 Afs 19/2010 - 125 (Nejvyšší správní soud), judikát 5 Afs 48/2004-89 (Nejvyšší správní soud), Judikát č.j. 10 Ca 269/2000 (Krajský soud v Českých Budějovicích), judikát č. 30 Ca 85/98, judikát č. 30 Ca 322/1999 (krajský soud v Brně).

Jak stanovit transferové ceny v roce 2015? Jaké jsou možné metody stanovení převodních cen?

Přijďte na naše školení převodní (transferové) ceny a zjistíte to.