Seminář

Transferové ceny osob

Nastavte transakce se spojenými osobami s minimálním daňovým rizikem

Ing. Ludmila Klimešová, MBA, Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Finanční úřady se v rámci daňových kontrol stále častěji zaměřují na nastavení převodních cen. Daňoví poplatníci mají navíc povinnost zveřejňovat informace o transakcích se spojenými osobami v příloze k daňovému přiznání. Navštivte jedinečný seminář, v rámci kterého bude své zkušenosti s převodními cenami prezentovat jak správkyně daně, tak daňový poradce.

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům praktické znalosti problematiky převodních cen, které vám pomohou s minimálními náklady efektivně nastavit transakce se spřízněnými společnostmi a zároveň průběžně dokumentovat tyto transakce pro případ daňové kontroly. Teoretická východiska budou doplněna o praktické příklady buďto formou případové studie nebo skutečného případu z praxe (judikát či zpráva z finanční kontroly).

Váš přínos:

 • Doporučíme Vám, jak nastavit transakce se spojenými osobami, abyste minimalizovali související daňová rizika.
 • Naučíme Vás, jak připravit dokumentační balíček k převodním cenám a jak se připravit na daňovou kontrolu.
 • Nastíníme Vám možnosti daňové optimalizace prostřednictvím převodních cen.

Cílová skupina:

Jednatelé, finanční ředitelé, zaměstnanci finančních oddělení

Obsah semináře:

Ing. Bc. Ludmila Klimešová, MBA – Specializovaný finanční úřad

Převodní ceny jako součást správy daní

 • Účel kontroly převodních cen
 • Jakých subjektů se problematika primárně dotýká
 • Transakce se spojenými osobami v daňovém přiznání k dani z příjmů
 • Dokumentace k převodním cenám

Základní právní rámec pro řešení převodních cen

 • Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
 • Smlouvy o zamezení dvojího zdanění čl. 9
 • Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy
 • Pokyny a informace  GFŘ

Výběr subjektů ke kontrole převodních cen

 • Rizikové parametry
 • Princip tržního odstupu

Kontrolní postupy při kontrole převodních cen

 • Funkční a riziková analýza
 • Value chain analýza
 • Testovaná strana transakce
 • Metoda pro stanovení převodní ceny a výběr vhodné metody
 • Příklad nastavení funkcí a rizik

Srovnávací analýza, využití komerčních databází

 • Benchmark a úpravy srovnatelnosti
 • Kvantitativní a kvalitativní analýza

Ziskové narovnání a kdy se využívá

Závazné posouzení způsobu nastavení převodních cen

Průběh daňové kontroly TP z procesního pohledu

 • Rozložení důkazního břemene mezi daňový subjekt a správce daně
 • Jaké je možno využít důkazní prostředky
 • Závěr daňové kontroly a možnosti obrany proti rozhodnutí správce daně

Ing. Michal Jelínek, Ph.D. – partner V4 Group

Metody stanovení převodních cen

 • Teoretická východiska dle Směrnice OECD
 • Uplatnění metod při typových transakcích
 • Praktické příklady výpočtu ceny dle jednotlivých metod

Funkční analýza

 • Full risk x limited risk
 • Výrobci, distributoři, poskytovatelé služeb
 • Charakterizace entit
 • Případová studie

Transferové ceny u vybraných transakcí

 • Manažerské služby
 • Financování a poskytnutí ručení
 • Poskytování práv k nehmotnému majetku

Dokumentace k převodním cenám

 • Kodex chování EU
 • Masterfile, local specific file
 • Obsah a náležitosti dokumentace

Vybraná judikatura

 • Rozsudky Krajských soudů
 • Rozsudky Nejvyššího správního soudu
 • Nálezy z daňových kontrol

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Ing. Ludmila Klimešová, MBA

Ludmila Klimešová se jako významná odbornice věnuje daňové problematice ve strukturách Finanční správy České republiky více než 15 let. Od roku 2012 působí na Specializovaném finančním úřadě v Praze, který je úřadem pro správu daně vybraných podniků. Spolupracuje jako lektorka s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., kde garantuje modul profesního…

Více informací a další semináře lektora

Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Partner V4 Group

Michal Jelínek se věnuje převodním cenám od roku 2006, když působil v mezinárodní poradenské společnosti Ernst & Young. Od roku 2012, kdy ukončil doktorské studium financí na Vysoké škole ekonomické v Praze, působí jako vedoucí partner v poradenské skupině V4 Group zodpovědný za oblast zdanění a účetnictví. Pravidelně publikuje v…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

23.2.2022

9:00 - 17:00

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

4 041,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Ing. Romana Milerová, BRISK Tábor a.s.

“Seminář byl velmi pěkně připravený. Odbornost a výklad přednášejícího byly výborné.„

Marie Poštulková, TROJEK, a. s.

“U Vaší společnosti si objednávám speciality, vždy jsem byla spokojená!„

Jindra Koďousová, Younger Optics Europe, s.r.o.

“Seminář byl velmi dobře organizačně připraven, celkově byl na vysoké úrovni a srozumitelně podaný.„

Rostislav Čada, A&CE Consulting, s.r.o.

“Srozumitelné, smysluplné, obsahově velmi uspokojivé!„

Ing. Bohdana Křížová, TOS VARNSDORF a.s.

“Seminář měl vysokou úroveň jak po stránce obsahové, tak i odborné. V rámci semináře byly uváděny velmi zajímavé případové studie z praxe pro názornost.„

Lenka Rigo, SAMAK services s.r.o.

“Seminář byl jeden z nejlepších, přednášející velmi nadprůměrný!„

Veronika S.

“Kvalifikovaný, hutný a dynamický výklad, vhodně zvolený průřez problematikou.„

Marie Baková, CHIRANA T. Injecta, s.r.o

“Seminář byl vysoce nadprůměrný, jsem nadšená – přednes, výklad, názornost … vše vynikající!„

Zdenka Vokurková, Model Obaly a.s.

“Seminář naprosto překonal má očekávání!„

Marta Krčálová, ADEUS s.r.o.

“Výborně vysvětlené téma od počátku do všech souvislostí a podrobností.„

Petra Dobrevová, Global Tungsten & Powders spol. s r.o.

“Seminář byl srozumitelný, praktický a konkrétní! Dokumentaci k TP mám tímto téměř hotovou, ujasnila jsem si navíc několik dalších bodů a nejasností.„

Petr D.

“Přehledný, srozumitelný výklad a navíc řada konkrétních příkladů!„

Marta Krčálová, ADEUS s.r.o.

“Výborně vysvětlené téma od počátku do všech souvislostí a podrobností.„

Alena Ottmárová, IFIELD COMPUTER CONSULTANCY

“Obsažný a srozumitelný výklad!„

Bc. Eva Tesařová, Agra Group a.s.

“Naprostá spokojenost! Obsahově a odborně na velmi vysoké úrovni. „

Ing. Michaela Miarková, Euro-Trend, s.r.o.

“Spokojenost se službami a organizací!„

Dana Musilová

“Výborně vedený seminář, problematika dobře podána.„

Radim Kejzlar, Helicar s.r.o.

“Seminář splnil má očekávání a mohu ho všem doporučit!„

Hana Bečková, Asseco Central Europe, a.s.

“Seminář byl vysoce odborný, praktický a interaktivní!„

O tématu školení

Transferové ceny - jedna s nejvíce problematických daňových oblastí podle daňových ředitelů. Význam transfer pricingu podle daňových ředitelů neusále stoupá. 

Nadnárodní legislativní úprava převodních cen, tedy zákonná úprava převodních cen v České republice, není jediným bodem našeho semináře. Zjistíte, jak by měly kapitálově spojené osoby postupovat dle pokynů Ministerstva financí České republiky, jaké jsou důvody k optimalizaci převodních cen. 

Představíme Vám metody stanovení transferových cen, metody dle OECD, zaměříme se na použití metod stanovení převodních cen a typové transakce vykonávané mezi spojenými osobami: prodej vlastních výrobků, prodej zboží, prodej majetku, poskytování služeb. 

Obsahem školení je přímá výpočetní metoda transferových cen, nepřímá výpočetní metoda transferových cen, výběr alokačního klíče, dotkneme se zvláštních případů při stanovování nákladů, financování a cash pool, poskytování práv k nehmotnému majetku.

Jak probíhá daňová kontrola v dceřiné společnosti zahraniční matky? Jaké jsou nejčastější problémy v průběhu daňové kontroly? I to zjistíte na naší vzdělávací akci. 

Dalšími tématy budou daňová kontrola u prodeje výrobků a zboží, daňová kontrola u poskytování služeb, dokumentace k převodním cenám, dokumentace k převodním cenám pro nadnárodní podniky v EU. 

Rozebereme i judikaturu: judikát 8 Afs 80/2007-105 (Nejvyšší správní soud), judikát 8 Afs 19/2010 - 125 (Nejvyšší správní soud), judikát 5 Afs 48/2004-89 (Nejvyšší správní soud), Judikát č.j. 10 Ca 269/2000 (Krajský soud v Českých Budějovicích), judikát č. 30 Ca 85/98, judikát č. 30 Ca 322/1999 (krajský soud v Brně).

Jak stanovit transferové ceny v roce 2015? Jaké jsou možné metody stanovení převodních cen?

Přijďte na naše školení převodní (transferové) ceny a zjistíte to.