On-line seminář

Přiznání fyzických osob a podávání přehledů

za rok 2022

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem on-line semináře je ucelený rozbor toho, za jakých podmínek, dokdy a jak podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2023 a také související přehledy na sociální a zdravotní pojištění. Součástí výkladu bude i upozornění na změny ve formulářích a také na povinnosti, které podáním mohou vzniknout (zálohová povinnost na další období apod.).

Výběr z obsahu:

 • kdy a jak je povinnost podat daňové přiznání, jak prodloužit termín pro podání
 • dokdy doplatit daň, jak požádat o přeplatek
 • aktuální formuláře pro rok 2022 (změny oproti minulému roku) vč. příloh
 • přehled na sociální pojištění (změny oproti předchozímu roku, dokdy a jak podat)
 • přehled na zdravotní pojištění (změny oproti předchozímu roku, dokdy a jak podat)
 • zálohová povinnost na další období (z pohledu daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění)

  K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

  Lektor

  RNDr. Ivan Brychta

  Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

  Více informací a další semináře lektora

  Termíny a místo konání

  1.2.2023

  14:00 - 15:30

  On-line

  1990

  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

  Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.