Seminář

Průvodce právem nemovitostí

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

Seminář je věnován aktuálním legislativním změnám týkajících se nemovitostí.

Seminář je určen pro:

vastníky a pronajímatele nemovitostí, developery, realitní kanceláře, správce nemovitého majetku apod.

Cíl semináře:

seznámit účastníky s aktuálními výkladovými problémy právní úpravy nemovitostí.

Obsah semináře:

  • Nemovitá věc hmotná a nehmotná.

  • Stavba jako součást pozemku nebo jako samostatná věc. Dočasná stavba.

  • Souvislosti katastrálních předpisů.

  • Nabývání od neoprávněného a ochrana skutečného vlastníka.

  • Služebnosti a reálná břemena. Výměnek.

  • Právo stavby.

  • Spoluvlastnictví nemovitosti (podílové, přídatné a bytové).

  • Některé užívací vztahy k nemovitým věcem a jejich specifika (nájem, pacht apod.).

  • Aktuální legislativní vývoj - novely a návrhy související s tématem.

Časový harmonogram:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Adam Zítek Ph.D.

absolvent Právnické fakulty UK (získán akademický titul JUDr.), disertační práce obhájena na FPR ZČU, obor občanské právo (získán akademický titul Ph.D.). Od roku 1996 působí jako advokát se specializací na právní vztahy k nemovitostem. Soukromé právo vyučoval na Západočeské univerzitě a nyní působí jako odborný asistent na Katedře evropského a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

27.9.2019

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3590

6.12.2019

9:00 - 14:00

Praha

Adresa bude upřesněna

3590

Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako: 

Nemovitost, právo nemovitostí, katastr nemovitostí, vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcné břemeno, školení nájem, legislativní změny v právu nemovitostí apod.