Seminář

Řešení oznámení aneb whistleblowing v praxi

Jaké jsou povinnosti příslušných osob? Jak prověřovat oznámení?

Mgr. Daniel Vejsada

V rámci semináře probereme povinnosti vyplývající z úpravy ochrany oznamovatelů. Zaměříme se zejména na povinnosti tzv. příslušných osob (tedy osob odpovědných za příjem a prověření oznámení) a na jejich postup při této činnosti. Projdeme, co zákon od příslušných osob při prověřování oznámení očekává a jaké jsou nástrahy jejich činnosti. Podíváme se také na navazující kroky organizací po posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou (nápravná opatření). V poslední části semináře se pak zaměříme na zakázané kroky vůči oznamovatelům a některé související dopady do pracovněprávních vztahů.

Obsah semináře:

 1. Úvod do problematiky whistleblowingu
 2. Vnitřní oznamovací systém a jeho pravidla
 3. Povinnosti příslušné osoby
 4. Příjem a prověření oznámení
 5. Další kroky po prověření
 6. Ochrana oznamovatele
 7. Diskuse

Cílová skupina:

Seminář je určen zejména tzv. příslušným osobám, ale také personalistům, interním právníkům, manažerům a dalším osobám zabývajícím se problematikou „compliance“.

Výhody pro Vás

Bezproblémový přenos
 • Zúčastněte se on-line, je to snadné.
 • Ušetříte čas a náklady na dopravu.
 • Webinář si můžete pustit kdekoliv, na jakémkoliv zařízení, stačí připojení na internet a sluchátka.
 • Nemusíte nic instalovat, stačí připojit se na naše stránky a my vás provedeme potřebným nastavením. Odkaz vám zašleme den před konáním a také hodinu před začátkem webináře.
 • Garantujeme vám plnou technickou podporu před i během přenosu - telefonicky, e-mailem či pomocí on-line chatu. Nemusíte mít žádné technické dovednosti.
 • Pro přenos používáme špičkové vybavení a intuitivní streamovací prostředí.
 • Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu.
Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.
Sledujte i ze záznamu
 • Nehodí se vám termín semináře? Přihlaste se i tak a podívejte se na jeho záznam.
 • Záznam máte dostupný 7 dní po skončení semináře.
 • Najdete ho na stejné adrese jako původní live stream.
 • K jeho přehrání nemusíte nic instalovat.

Lektor

Mgr. Daniel Vejsada

Daniel Vejsada je advokátem PRK Partners, kde působí již od roku 2012, a ve své advokátní praxi se dlouhodobě zaměřuje na oblast pracovního práva. Ve své praxi se Daniel zaměřuje zejména na zastupování klientů v soudních řízeních v pracovněprávní oblasti. Pravidelně asistuje klientům také při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců a přípravě…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.10.2024

9:00 - 13:00

Praha

Evropská 423/178, Praha 6

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

8.10.2024

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

4 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
ochrana oznamovatelů whistleblowing v praxi příslušná osoba

O tématu školení

Zákon o ochraně oznamovatelů vyšel pod číslem 171/2023 Sb.

whistleblowing - zákon o ochraně oznamovatelů

Stáhněte si text zákona o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) v podobě, v jaké byl odeslán do Senátu. 

Whistleblowing je klíčovou součástí boje proti korupci a jiným neetickým praktikám. Většinou jsou oznamovatelé zaměstnanci nebo pracovníci organizací, kteří odhalí nepravosti v pracovním prostředí. Díky whistleblowingu mohou být odhaleny například nepřiměřené výdaje, porušování zákonů či korupční jednání.

Nicméně whistleblowing může být pro oznamovatele velmi rizikový. Mohou čelit represím a obavám o svou kariéru a osobní život. Proto jsou zákony o ochraně oznamovatelů klíčové pro zajištění spravedlivého zacházení s oznamovateli. Zákon o whistleblowingu poskytuje oznamovatelům určitou záruku ochrany před represáliemi ze strany zaměstnavatele nebo organizace.

Je důležité, aby byli oznamovatelé podporováni a aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Mnoho organizací má také interní whistleblowingové programy, které umožňují zaměstnancům oznamovat nepravosti interně, a tím zabránit škodám pro organizaci. Toto nyní bude upraveno zákonem o ochraně oznamovatelů.

Bez whistleblowingu by mnoho neetických praktik mohlo být skryto a mohlo by dojít k poškození společnosti a zaměstnanců. Nicméně je důležité, aby whistleblowing nebyl zneužíván k šíření dezinformací nebo osobních útoků, a aby byl vždy jednán zodpovědně a podloženě.

Většina zemí má zákony o ochraně oznamovatelů, ale tyto zákony se mohou lišit podle jurisdikce, ve které jsou uplatňovány. Proto je důležité, aby oznamovatelé byli informováni o svých právech a aby byli chráněni při oznamování nepravostí. Zákon o whistleblowingu by měl zajistit spravedlivé zacházení s oznamovateli a měl by podpořit odvahu zaměstnanců a pracovníků k oznamování nepravostí.

Celkově lze říci, že whistleblowing je důležitou součástí transparentnosti a boje proti korupci a neetickým praktikám. Zaměstnanci a pracovníci by měli být informováni o tom, jak oznamovat nepravosti a jaké jsou jejich práva v případě whistleblowingu. Spolupráce mezi oznamovateli a organizacemi je klíčová pro dosažení transparentnosti a ochrany zájmů společnosti jako celku.

Některé organizace však nemusí být ochotny spolupracovat s oznamovateli nebo podniknout kroky k odstranění nepravostí. V takových případech mohou být whistleblowery poskytnuty další zdroje podpory, jako jsou nevládní organizace a právníků.

Všechny strany by měly být obezřetné při whistleblowingu a měly by být informovány o tom, jak postupovat, aby se minimalizovaly možné negativní následky. Šíření informací o whistleblowingu může být velmi citlivé a musí být zacházeno s respektem k soukromí oznamovatelů.

Whistleblowing může být velmi prospěšné pro společnost jako celek, pokud je prováděno zodpovědně a transparentně. Organizace by měly podporovat kulturu, ve které se whistleblowing považuje za normální a kde jsou zaměstnanci vedeni k tomu, aby oznamovali jakékoli nepravosti, které odhalí.

V konečném důsledku je whistleblowing klíčovým nástrojem v boji proti korupci a neetickým praktikám. Zákony o whistleblowingu poskytují ochranu oznamovatelům, ale větší úsilí musí být vynaloženo na zajištění toho, aby oznamovatelé byli chráněni a aby byla zajištěna jejich bezpečnost.