Seminář

Ruční manipulace pohledem bezpečnosti práce a ochrany zdraví


V ceně semináře obdržíte publikaci Bezpečnost manipulace s materiálem a jeho skladování

Ing. Antonín Dušátko

Každý člověk provádí ruční manipulaci jak v pracovní, tak i mimopracovní době, a to po celý svůj život. Neodborná a nesprávně prováděná ruční manipulace je v našich podmínkách spojena s mimořádně závažnou úrazovostí, jakož i nemocností a to ve značném rozsahu. Při nerespektování požadavků bezpečnostních předpisů hrozí podnikajícím subjektům sankční postihy, až trestněprávní důsledky. Pracovníkům vykonávajícím ruční manipulaci pak hrozí poškození zdraví až trvalá invalidita - v nejhorším případě i smrtelné zranění. Ruční manipulaci je věnována pozornost již na úrovni Evropské unie. Součástí semináře budou přehledy o úrazovosti vykazované při ruční manipulaci a jejich rozbor, základní rizika, jakož i zásady prevence a požadavky bezpečnostních předpisů. Součástí semináře bude též výměna zkušeností a zodpovězení dotazů.

V ceně semináře obdržíte publikaci Bezpečnost manipulace s materiálem a jeho skladování

Seminář je určen pro:

zaměstnavatele a další podnikající subjekty, u kterých při výrobě a skladování je prováděna ruční manipulace; dále pro vedoucí zaměstnance odpovědné za manipulaci s materiálem a skladování s podílem ruční manipulace, jakož i pro odborné zaměstnance, zejména logistických útvarů. Seminář je určen též pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, včetně odborné veřejnosti zajímající se o manipulaci s materiálem a skladování.

Lektor

Ing. Antonín Dušátko

Absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Od roku 1969 působil na tehdy zřízeném Českém úřadě bezpečnosti práce, kde odvětvově spoluzodpovídal za resorty hutnictví a strojírenství a odborně za oblast manipulace s materiálem a skladování. V dalším období se stal garantem za oblast manipulace s materiálem a skladování, tvořící dnes součást…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

9.11.2020

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.