On-line seminář

Školní sběr tříděného odpadu

podle nového zákona o odpadech aneb jak vzdělávat a ještě vydělat

Sběrem a tříděním odpadu můžete nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu své školy

Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Komu je on-line seminář určen: 

Ředitelkám a ředitelům mateřských, základních i středních škol, zřizovatelům škol, ale i odpadovým firmám a všem, kdo se zabývají o svoz a obchodování s tříděným odpadem.

Program on-line semináře:

  • vysvětlení školního sběru dle aktuální platné legislativy
  • druhy možných odpadů pro školní sběr a jejich kvalitativní ukazatele, různé materiály = různé ceny
  • povinnosti původce odpadů (školy), shromažďování a předávání odpadů
  • povinnosti původce odpadů (školy), vedení průběžné evidence a dokladování
  • vyhledávání oprávněných osob pro spolupráci při obchodování (odprodávání) odpadu získaného školním sběrem
  • vysvětlení rozdílu snadnost/výtěžnost - za málo snahy málo peněz, získávání informací o cenách
  • komunikace s obcí, která je zřizovatelem školy dle NZO, lhůty
  • dotazy

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect, MS Teams nebo Cisco Webex. Odkaz k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Tomáš Lank

je absolventem Fakulty životního prostředí UJEP v r. 2004, vzdělání dokončil v oboru Odpadové hospodářství. Z počátku své praxe nastoupil jako zaměstnanec do manažerských pozic u velkých i mezinárodních společností pro nakládání s odpady, od roku 2012 je osoba samostatně výdělečně činná v oboru ŽP. Má praxi v nakládání a obchodu s odpady. Získal…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.10.2022

15:00 - 16:30

On-line

2490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.