On-line seminář

Skrytá zákoutí naší mysli: V jakých situacích se nejčastěji mýlíme?

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Mýlit se je lidské. Není proto velkým překvapením, že existují situace, ve kterých se lidé mýlí poměrně často, a jejich omyly či chybná uvažování se od sebe navíc příliš neliší. Cestou, jak se těchto chyb vyvarovat, je si jejich nebezpečí uvědomit a naučit se je překonávat.

Osnova webináře: 

  • Nejčastější typy myšlenkových iluzí a omylů
  • Proč k iluzím při uvažování dochází
  • Jak se nesprávného uvažování vyvarovat

Cílová skupina:

Webinář je určen všem, kteří se chtějí zbavit některých častých myšlenkových chyb a iluzí a zvýšit svou schopnost kritického myšlení. Určen je i těm, kteří se věnují rozvoji zaměstnanců, zejména schopnostem jejich nezávislého a kritického uvažování.

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

24.11.2022

10:00 - 11:00

On-line

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.