Seminář

Sociální a zdravotní pojištění 2014 v praxi

Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Mgr. Dagmar Lahnerová

Získáte celkový přehled o legislativě v sociálním a zdravotním pojištění. Detailně se seznámíte s novinkami v oblasti sociálního a veřejného zdravotního pojištění. Porozumíte případným změnám v struktuře sociálního a zdravotního pojištění. V diskuzi s ostatními účastníky kurzu si můžete vyměnit zkušenosti s řešením problematických situací.

Bonus

pro každého účastníka 2 lístky na libovolný 2D nebo 3D film do kina sítě Cinestar (12 kin po celé ČR)

Seminář je určen:

pro OSVČ, HR, účetní

Cíl semináře:

Česká správa sociálního zabezpečení připravila velký souhrn změn v oblasti sociálního a důchodového pojištění. Jaká je situace po roce fungování druhého důchodového pilíře? Může mít čerpání tzv. předdůchodu negativní vliv na starobní důchod? Jak se mění výše záloh pro OSVČ? Seznamte se s tím, co se mění v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení. Stejně tak přinesl letošní rok změny i ve zdravotním pojištění. V důsledku novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění dochází k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu jak OSVČ, tak zaměstnanců.  Jaké jsou nové výše vyměřovacích základů pro platbu pojistného státem a pro pojistné osob bez zdanitelných příjmů? Odpovědi na tyto i mnoho dalších otázek můžete získat na semináři o sociálním a zdravotním pojištění v praxi.

Obsah semináře:      

Pojistné na sociální zabezpečení:

 • nemocenské pojištění
 • důchodové pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Výše a platba pojistného

Povinnosti poplatníků

Legislativa:

Zdravotní pojištění: význam a účel

Systém zdravotního pojištění

Vyměřovací základ, zálohy, plátce

Legislativa:

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné (všeobecné) zdravotní pojištění

       Časový harmonogram semináře:

       8.30 – 9.00 – prezence účastníků
       9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
       10.30 – 10.45 – přestávka 
       10.45 – 12.15 – seminář (2. část)
       12.15 – 12.30 – přestávka 
       12.30 – 14.00 – seminář (3. část) + diskuze

       Lektor

       Mgr. Dagmar Lahnerová

       Vystudovala obor Právo sociálního zabezpečení na právnické fakultě a obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management  na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2000 absolvovala kurz Mediace a mimosoudního vyjednávání (Centrum dohody, Praha) a roku 2003 získala akreditaci lektora vzdělávání…

       Více informací a další semináře lektora

       Termíny a místo konání

       15.4.2014

       9:00 - 14:00

       Praha

       Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

       2 790,- Kč

       Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.