Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Sociální a zdravotní pojištění 2014 v praxi Bonus 2 vstupenky do kina Cinestar

Seminář je určen:

pro OSVČ, HR, účetní

Cíl semináře:

Česká správa sociálního zabezpečení připravila velký souhrn změn v oblasti sociálního a důchodového pojištění. Jaká je situace po roce fungování druhého důchodového pilíře? Může mít čerpání tzv. předdůchodu negativní vliv na starobní důchod? Jak se mění výše záloh pro OSVČ? Seznamte se s tím, co se mění v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení. Stejně tak přinesl letošní rok změny i ve zdravotním pojištění. V důsledku novely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění dochází k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu jak OSVČ, tak zaměstnanců.  Jaké jsou nové výše vyměřovacích základů pro platbu pojistného státem a pro pojistné osob bez zdanitelných příjmů? Odpovědi na tyto i mnoho dalších otázek můžete získat na semináři o sociálním a zdravotním pojištění v praxi.

Obsah semináře:      

Pojistné na sociální zabezpečení:

 • nemocenské pojištění
 • důchodové pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Výše a platba pojistného

Povinnosti poplatníků

Legislativa:

Zdravotní pojištění: význam a účel

Systém zdravotního pojištění

Vyměřovací základ, zálohy, plátce

Legislativa:

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné (všeobecné) zdravotní pojištění

       Časový harmonogram semináře:

       8.30 – 9.00 – prezence účastníků
       9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
       10.30 – 10.45 – přestávka 
       10.45 – 12.15 – seminář (2. část)
       12.15 – 12.30 – přestávka 
       12.30 – 14.00 – seminář (3. část) + diskuze

       Místo konání

       Nově pořádáme semináře v luxusním 4* Hotelu Amarilis v centru Prahy!

       Hotelu Amarilis Hotelu Amarilis Hotelu Amarilis

       Lektor

       Vystudovala obor Právo sociálního zabezpečení na právnické fakultě a obor Sociální politika a sociální práce se zaměřením na personální management  na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2000 absolvovala kurz Mediace a mimosoudního vyjednávání (Centrum dohody, Praha) a roku 2003 získala akreditaci lektora vzdělávání

       Termíny a přihláška

       DatumČasMěstoMístoCena 
       15.4.20149:00 - 14:00Prahabude upřesněno2790 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

       Požádat o nový termín

       Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
       Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
       Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


       Doplňující informace

       Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

       Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

       Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
       Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

       Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

       Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

       • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
       • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
       • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
       • semináře Praha 6
       • semináře na míru
       • prezence účastníků kurzu
       • formy firemního vzdělávání
       • bonusy ke vzdělávání
       • školení Praha - Amarilis
       • školení Praha - Amarilis - místnost
       • školení Praha - Clarion
       • školení Praha - Clarion - místnost
       • bonusy ke vzdělávání - aktuality
       • školení Praha - Clarion - oběd
       • školení Praha - Clarion - oběd
       • školení Praha - Clarion - oběd
       • školení Praha - Clarion - oběd
       • školení Praha - Clarion - občerstvení
       • školení Praha - Clarion - občerstvení
       • školení Praha - Clarion - občerstvení

       .

       Ochrana osobních údajů a jejich používání

       Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

       Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

       1. Data a jejich využití 

       Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

        

        

        

        

       Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

       Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

       2. Zabezpečení dat 

       Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

       Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

        

       3. Práva subjektů

       Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

       V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz