Akademie Dashöfer

Specialista na IFRS

Ing. Helena Vojáčková MBA, FCCA

Oblast Mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví (IFRS) je poměrně komplexní a její studium a plné porozumění vyžaduje značnou část času. Navíc v oblasti IFRS dochází v letech 2018 a 2019 k řadě podstatných změn, v účinnost vstupuje několik důležitých standardů. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k účtování a vykazování podle IFRS. Na semináři se účastníci seznámí nejen se základy IFRS, ale i se složitějšími příklady rozdílů mezi českými účetními předpisy a IFRS. Na praktických příkladech, které si zpracují doma, si osvěží probíranou látku a zkusí si připravit řešení případů, které mohou následně použít ve své denní praxi.

V případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace proběhne on-line v prostředí MS Teams.

Semináře pokryjí všechny základy IFRS, včetně oblasti majetku, jeho odepisování, znehodnocení. Součástí budou i všechny nově platné standardy: IFRS 9 – Finanční nástroje, IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 16 – Leasingy. Standard IFRS 9 bude pokryt v rozsahu obvyklém pro podnikatelské subjekty. Všechny oblasti budou demonstrovány na příkladu komplexní účetní závěrky konkrétní akciové společnosti. Součástí seminářů nebude řešení konsolidace účetní závěrky.

Obsah

8. 4. 2021 (čtvrtek)

Úvod k IFRS

 • Vazba na české účetnictví
 • Vydávání standardů

Koncepční rámec

 • Základní definice v IFRS
 • Základní rozdíly ve srovnání s českým účetnictvím

IAS 1 – Prezentace účetní závěrky

 • Účetní závěrka podle IFRS – praktický příklad aplikace

Základní standardy v oblasti majetku

 • IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení
 • IAS 38 – Nehmotná aktiva
 • IAS 40 – Investice do nemovitostí

13. 4. 2021 (úterý)

Další standardy v oblasti majetku

 • IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv
 • IAS 23 – Výpůjční náklady
 • IFRS 5 – Stálá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
 • IAS 17 – Leasing
 • IFRS 16 – Leasingy
 • IAS 37 – Rezervy podmíněná aktiva a závazky

 Standardy z ostatních oblastí

 • IAS 2 – Zásoby
 • IAS 21 – Dopady změn směnných kurzů cizích měn
 • IAS 12 – Daně ze zisku
 • IAS 18 – Výnosy 

20. 4. 2021 (úterý)

 • IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky
 • IAS 8 – Účetní politiky, změny v účetních odhadech a chyby
 • IAS 19 – Zaměstnanecké požitky
 • IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie
 • IAS 33 – Zisk na akcii
 • IAS 7 – Výkaz o peněžních tocích

28. 4. 2021 (středa)

 • IFRS 9, IAS 32, 39, IFRS 7 – Finanční nástroje
 • IFRS 13 – Reálná hodnota
 • Test, za jehož úspěšné vyplnění získáte certifikát specialisty na IFRS 

Poznámka: V průběhu celého kurzu bude výklad demonstrován na praktických příkladech. Z tohoto důvodu je vhodné, aby účastníci měli k dispozici kalkulačku či mobilní telefon s kalkulačkou, která umožňuje odmocnění.

Data, ve kterých se budou semináře konat:

8. 4., 13. 4., 20. 4., 28. 4. – 9 až 16 hod.

Pro koho je určen tento vícedenní seminář

Seminář je určen všem, kteří sestavují nebo potřebují sestavovat účetní závěrku podle IFRS, připravují výkazy pro mateřskou společnost v souladu s IFRS nebo těmto datům potřebují rozumět a analyzovat je. Seminář je vhodný zejména pro začínající a mírně pokročilé.

Výhody tohoto vícedenního semináře

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku IFRS osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. Po každém absolvovaném dni dostanete komplexní příklad k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou během dalšího semináře. 

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí.

Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na IFRS, na což získáte certifikát.

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

Ing. Helena Vojáčková, MBA, FCCA

Odpovídala za vedení účetnictví a daní ve velké společnosti, která připravuje účetní závěrku podle IFRS a českých účetních předpisů (CAS). V současné době řídí vlastní auditorskou a poradenskou společnost. Před rokem 2004 pracovala v mezinárodní auditorské společnosti, kde se specializovala na audit finančních institucí. Je statutárním auditorem a…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

8.4. – 28.4.2021

9:00 - 16:00

Praha nebo on-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

22 900,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.