Akademie Dashöfer

Specialista - Přijímání zaměstnanců, jejich stabilizace a adaptační proces

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA, Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Cílem Akademie Přijímání zaměstnanců, jejich stabilizace a adaptační proces je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání této problematiky v celé její šíři - od pracovněprávních aspektů, přes manažerské a personální aspekty přijímání zaměstnanců až po techniky výběru zaměstnanců. Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na přijímání zaměstnanců, na což získáte certifikát.

Přednáší:

Mgr. Veronika Plešková, LL.M., vedoucí advokátka, Havel & Partners, s. r. o.,  specialistka na  oblast pracovního, imigračního a obchodního práva, dále na oblast práva sociálního zabezpečení. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti pracovního práva.

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D.,  MBA, lektor, kouč, psycholog se specializací na rozvoj klíčových profesních dovednosti, autor řady odborných publikací.

Termín konání:

 • 1. den – 5. 11. 2019 (od 9.00 – 16.00 hod.)
 • 2. den – 6. 11. 2019 (od 9.00 – 16.00 hod.)
 • 3. den – 7. 11. 2019 (od 9.00 – 12.00 hod.)

Výhody akademie:

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku motivování a odměňování zaměstnanců osvojíte postupně a tím si vybudujete pevné základy. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektory během dalšího semináře.

Kombinace prezenčního a distančního studia vám umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověříte její zvládnutí. Po absolvování kurzu, včetně závěrečného testu, budete specialistou na problematiku na vedení personální agendy, na což získáte certifikát.

Obsah Akademie:

Termín: 5. – 7. 11. 2019

Ukončení: závěrečný test z pracovněprávních znalostí

Pracovněprávní aspekty (1 den) – 5. 11. 2019 

Mgr. Veronika Plešková

Rovné zacházení a zákaz diskriminace

 • Inzerce z pohledu rovného zacházení a zákazu diskriminace
 • Nařčení z diskriminace a obhajoba zaměstnavatele včetně judikatury Nejvyššího soudu ČR a Soudního dvora Evropské unie

 

Ochrana osobních údajů při přijímacím řízení

 • Shromažďování údajů o uchazečích z pohledu zákona o zpracování osobních údajů a GDPR
 • Osobní dotazník a další písemnosti
 • Reference o uchazeči
 • Uchování údajů a opětovné kontaktování

 

Předsmluvní vztahy z pohledu pracovního práva

 • Sdělení o přijetí/nepřijetí uchazeče
 • Smlouva o smlouvě budoucí

 

Další povinnosti před vznikem pracovního poměru

 • Pracovnělékařské prohlídky
 • Imigračněprávní povolení či povinnosti zaměstnavatele

 

Vznik pracovního poměru

 • Pracovní smlouvy a pracovní náplň
 • Jmenování
 • Informace o právech a povinnostech zaměstnance
 • Odstoupení od pracovní smlouvy
 • Institut zkušební doby
 • Konkurenční doložka

 

Vnitřní směrnice upravující přijímání zaměstnanců

 

Manažerské a personální aspekty (celkem 1,5 dne)  - 6. – 7. 11. 2019

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D.,  MBA

 

Kompetenční model a vedení výběrového/hodnotícího pohovoru (0,25 dne)

 • Sestavení firemního kompetenčního modelu
 • Spolupráce personálního oddělení a manažerů
 • Charakteristika klíčových kompetencí a nácvik vedení kompetenčního pohovoru včetně baterie otázek

 

Techniky výběru zaměstnanců 0,5 dne

 • Životopis, motivační dopis a jejich analýza
 • Telefonický screening
 • Assessment centre
 • Znalostní testy
 • Využití psychodiagnostických metod
 • Neverbální komunikace v praxi výběrového řízení
 • Typologie obtížných kandidátů a práce s nimi

 

Závěr výběrového řízení (0,25 dne)

 • Oslovení vybraného kandidáta
 • Komunikace negativního rozhodnutí při výběrovém řízení
 • Zvládání námitek

 

Adaptační proces a jeho nastavení (0,5 dne)

Lektor

PhDr. Mgr. Petr Brichcín, PhD. MBA

Lektor, kouč, psycholog se specializací na rozvoj klíčových profesních dovednosti, autor řady odborných publikací.

Více informací a další semináře lektora

Mgr. Veronika Plešková, LL.M.

Advokátka, specialistka na oblast pracovního, imigračního a obchodního práva, dále na oblast práva sociálního zabezpečení. Věnuje se také přednáškové a publikační činnosti v oblasti pracovního práva.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.11. – 7.11.2019

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

19 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.