Akademie Dashöfer

Speciality zákona o DPH aneb komplikované oblasti v příkladech

Ing. Blanka Mattauschová, Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

Daň z přidané hodnoty patří mezi nejobtížnější daně v české daňové soustavě. Dochází v ní k častým legislativním změnám, které je třeba umět aplikovat v praxi. V praxi existuje mnoho oblastí, které vyžadují důkladnou a detailní znalost českého zákona o DPH, ale i související soudní judikatury Soudního dvora EU či Nejvyššího správního soudu. V rámci semináře budete mj. upozorněni na nejdůležitější zdroje informací od Finanční správy ČR či z koordinačních výborů. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ k vyřešení komplikovaných otázek v oblasti DPH. Na semináři se projde většina ustanovení zákona o DPH včetně vysvětlení problematických oblastí. Seminář bude obsahovat také problematiku mezinárodního uplatnění DPH, která v praxi činí problémy. Na praktických příkladech si procvičíte a ujasníte tato obtížná pravidla a budete tak moci minimalizovat rizika v případě uplatnění DPH. Na tuto daň se totiž soustřeďují kontroly finanční správy, které neplnění povinností sankcionují.

Pro koho je určen tento vícedenní seminář:

Seminář je určen všem, kteří se zabývají problematikou DPH a potřebují si nastudovat a procvičit komplikovanější oblasti zákona o DPH a prohloubit si tak své znalosti. Dále je seminář vhodný pro osoby, které sestavují přiznání k DPH, kontrolní hlášení či souhrnné hlášení. Seminář je vhodný zejména pro mírně pokročilé, kteří již mají základní znalost DPH. Seminář je také vhodný jako příprava na zkoušku daňového poradce.

Výhody tohoto vícedenního semináře:

Výhodou vícedenního semináře je, že si problematiku komplikovaných oblastí zákona o DPH  osvojíte postupně a tím si nejen zopakujete základy, ale zejména prohloubíte znalost zákona o DPH a souvisejících zdrojů. Po každém absolvovaném dni dostanete sadu příkladů k procvičení pro samostatné studium. V případě potřeby si můžete všechny nejasnosti prodiskutovat s lektorkou/lektorem během dalšího semináře. 

Kombinace prezenčního a distančního studia umožní proniknout do této náročné problematiky do hloubky a závěrečným testem si ověřit její zvládnutí.

Zadání příkladů, které se budou řešit během prezenční výuky dostanete dopředu ve Wordu včetně příslušných tiskopisů. Na semináři dostanete i tištěnou podobu příkladů.

K samostudiu je možné využít v listopadu 2019 také on-line knihovnu DPH profi.

Obsah

Na semináři si prohloubíte znalosti problematiky DPH. Vše se budeme učit na praktických příkladech.

5. 10. 2020 (pondělí) – Ing. Blanka Mattauschová

 • Obecná ustanovení zákona o DPH
 • Ekonomická vs. neekonomická činnost
 • Daňové subjekty – plátce DPH a registrace, osoba identifikovaná, provozovna
 • Stanovení místa plnění a vymezení plnění
 • Uskutečnění plnění a daňová povinnost, DUZP vs. zálohy
 • Základ daně a výpočet daně

12. 10. 2020 (pondělí) Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

 • Sazby DPH
 • Oprava základu daně a oprava výše daně, opravný daňový doklad
 • Nárok na odpočet DPH
 • Vracení DPH
 • DPH skupina
 • Specifika nemovitých věci a nájmů nemovitých věcí

19. 10. 2020 (pondělí)  Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

 • Správa DPH a vykazování (přiznání, souhrnné hlášení, kontrolní hlášení)
 • Osvobození bez nároku na odpočet DPH
 • Koeficient poměrný a krácený
 • Úprava a vyrovnání odpočtu, vypořádání odpočtu
 • Zvláštní režimy – cestovní služba, použité zboží, zlato

26. 10. 2020 (pondělí) – Ing. Blanka Mattauschová

 • Daňové doklady a elektronizace      
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • DPH u intrakomunitárních dodávek a u dovozu a vývozu zboží
 • Další osvobozená plnění s nárokem na odpočet DPH
 • Přeshraniční poskytování služeb
 • Možnost registrace v zahraničí
 • Závěrečný test 

Data, kdy se budou semináře konat:

5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10. 2020

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Občerstvení a oběd
 • Oběd je zahrnut v ceně semináře.
 • Podává se v blízkosti místa konání semináře, zpravidla ve stejné budově.
 • Doprovodíme vás až na místo a zase zpět, budete-li chtít.
 • Máte-li dietní omezení, napište nám prosím předem na info@kursy.cz, zajistíme vám vhodné menu.
 • Další občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Získáte certifikát
 • Na závěr kurzu absolvujete závěrečný test.
 • Po jeho úspěšném vyřešení získáte certifikát.

Lektor

Ing. Blanka Mattauschová

ředitel odboru nepřímých daní Generální finanční ředitelství

Více informací a další semináře lektora

Ing. Ondřej Babuněk, Ph.D.

V oblasti daní se pohybuje od roku 2010. Působí na Generálním finančním ředitelství, kde se věnuje metodické činnosti týkající se daně z přidané hodnoty. Na Generálním finančním ředitelství pracuje od roku 2014.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.10. – 26.10.2020

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

18 320,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.