Seminář

Správní řád

Mgr. Jana Janečková

Cílem semináře je výklad ustanovení správního řádu upravujících správní řízení na prvním a druhém stupni, a to ve vazbě na aplikační praxi stavebních úřadů a na související judikaturu, informace o jednotlivých formách správní činnosti - rozhodnutí ve správním řízení, tzv. jiných úkonech správních orgánů (vyjádření, osvědčení a sdělení), dále opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy a o základních rozdílech mezi těmito formami.

Seminář je určen pro

projektanty, architekty, investory, stavební techniky, manažery stavby, stavbyvedoucí, stavební úřady, právníky působící v oboru a další osoby činné v oblasti přípravy a realizace staveb.

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je výklad ustanovení správního řádu upravujících správní řízení na prvním a druhém stupni, a to ve vazbě na aplikační praxi stavebních úřadů a na související judikaturu, informace o jednotlivých formách správní činnosti - rozhodnutí ve správním řízení, tzv. jiných úkonech správních orgánů (vyjádření, osvědčení a sdělení), dále opatření obecné povahy a veřejnoprávní smlouvy a o základních rozdílech mezi těmito formami.

Seminář lze absolvovat samostatně nebo v rámci specializovaného cyklu seminářů v kurzu: Specialista na stavební právo (novela stavebního zákona, správní řád a prováděcí vyhlášky).

Obsah semináře

 • Správní řád a jeho systematika
  • Vztah správního řádu a stavebního zákona
  • Správní orgány
  • Příslušnost a její změny
  • Úřední osoby a posuzování podjatosti
  • Doručování písemností, včetně datových schránek
  • Správní řízení (podklady rozhodnutí, dokazování, přerušení, zastavení řízení, náležitosti rozhodnutí)
 • Účastníci řízení
 • Odvolací řízení (náležitosti odvolání, účinky odvolání, lhůty)
 • Přezkumné řízení
 • Obnova řízení (podmínky obnovy řízení)
  • Ochrana proti nečinnosti
  • Jiné úkony správních orgánů (vyjádření, osvědčení, sdělení)
  • Veřejnoprávní smlouvy
  • Opatření obecné povahy
  • Dotazy

 Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 13.15 – oběd

13.15 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – přestávka s občerstvením

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Mgr. Jana Janečková

v roce 1995 absolvovala právnickou fakultu UK v Praze, téhož roku nastoupila jako právnička na Magistrát hlavního města Prahy. Od roku 2015 zastává pozici vedoucí právního oddělení odboru stavebního řádu MHMP.  Od roku 2016 je členkou České Společnosti pro stavební právo, publikuje v Bulletinu Stavební právo.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

10.4.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

Správní řád, výklad správního řádu, stavební zákon, správní řád školení, správní řád seminář, kurz správní řád.