Seminář

Srážky ze mzdy

Nacvičte si srážky ze mzdy včetně případů exekuce a osobního bankrotu

Ing. Růžena Klímová

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy a seznámíte se se všemi situacemi, na které můžete narazit při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a také v případě osobního bankrotu zaměstnance. Upozorníme vás na nejčastější chyby ve výpočtech.

Seminář je určen pro:

mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

Obsah semináře:

1) Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy

2) Příjmy, z nichž se srážky provádějí – §§ 276, 277 a 299 OSŘ

  •      čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci
  •      daňový bonus a exekuce dle § 312 OSŘ
  •      započtení proti pohledávce na mzdu – § 144a ZP
  •      pohledávky autorské odměny – § 319 OSŘ

3) Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)

4) Srážky přednostní a nepřednostní

5) Pořadí srážek

6) Pojem vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka

7) Jediný plátce příjmu, několik souběžných  plátců příjmu  

8) Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody

9) Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci

10) Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV

11) Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů

12) Sankce při porušení povinností

13) Úroky z prodlení

14) Doručování exekučních titulů do datových schránek

15) Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a opačně

16) Paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet, účinnost – uplatnění  paušální náhrady 

17) Součinnost  třetích osob  vůči soudním exekutorům – § 34 zákona č. 120/2001 Sb.

18) Přechodná ustanovení zákoníku práce a  nového občanského zákoníku – provádění  srážek na základě dohod uzavřených do 31. 12. 2013, § 551 zákona č. 40/1964 Sb. (starý občanský zákoník)

19) Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby [podání návrhu na ins. řízení, zahájení insolvenčního řízení, usnesení o úpadku,  rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence  zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka]

20) Dotazy posluchačů

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

18.2.2022

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 690,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: exekuční tituly do datových schránek, srážky na základě dohody, srážky bez souhlasu zaměstnance, srážky ze mzdy 2022, osobní bankrot 2022, souběh exekucí, exekuční tituly, jediný plátce příjmu, insolvenční zákon atd.