Seminář

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Nacvičte si srážky ze mzdy včetně případů exekuce a osobního bankrotu

Ing. Růžena Klímová

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy a seznámíte se se všemi situacemi, na které můžete narazit při provádění exekučních srážek, srážek na základě dohody a také v případě osobního bankrotu zaměstnance. Upozorníme vás na nejčastější chyby ve výpočtech.

Obsah semináře:

 • Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • Příjmy, z nichž se srážky provádějí – §§ 276, 277 a 299 OSŘ

– čistá mzda a daňový bonus při exekuci a při insolvenci – § 317 OSŘ
– daňový bonus a exekuce – § 312 OSŘ
– započtení proti pohledávce na mzdu – § 144a ZP
– pohledávky autorské odměny – § 319 OSŘ

 • Srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 327 ZP, dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
 • Srážky přednostní a nepřednostní
 • Pořadí srážek
 • Pojem vyživovaná osoba, nezabavitelná částka na vyživovanou osobu a dlužníka
 • Jediný plátce příjmu, několik souběžných  plátců příjmu  
 • Postup při provádění srážek ze mzdy při souběhu exekučních srážek a srážek na základě dohody
 • Příslušenství ke srážce a nabytí právní moci
 • Povinnosti plátce příjmu při vzniku, trvání a ukončení PPV
 • Souběh exekucí a poměrná úhrada dluhů
 • Sankce při porušení povinností
 • Úroky z prodlení
 • Doručování exekučních titulů do datových schránek
 • Exekuce a dočasná pracovní neschopnost, PPM – povinnosti vůči OSSZ a opačně
 • Paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet – kdy vzniká nárok; přechodné ustanovení zákona č. 286/2021 Sb. – rozhodnutí o výkonu rozhodnutí srážkou ze mzdy vydaná po 1. 1. 2022
 • Náhradní výživné – přednostní srážka  a její pořadí ve vztahu k exekuci na výživné  a dlužné výživné
 • Chráněný účet
 • Insolvenční zákon a insolvence fyzické osoby [podání návrhu na ins. řízení, zahájení insolvenčního řízení, usnesení o úpadku,  rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře, rozhodnutí o konkurzu (tzv. nepatrný konkurz), postup zaměstnavatele v případě insolvence  zaměstnance, výše nezabavitelné částky v případě insolvence, postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele, povinnosti dlužníka]
 • Dotazy posluchačů

Seminář je určen pro:

mzdové účetní, personalisty a ostatní pracovníky, kteří se zabývají srážkami z příjmu fyzických osob.

Výhody pro Vás

Občerstvení
 • Občerstvení zajišťujeme po celou dobu konání semináře,
 • K dispozici máte kávu, čaj, vodu.
 • Během coffee breaku sladké či slané občerstvení.
Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Lektor

Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala  na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný specialista, později jako vedoucí mzdového odboru. Obdobnou  funkci vykonávala na ČVUT - Správa kolejí a menz. Pracovala na MZV…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

20.3.2023

9:00 - 14:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: exekuční tituly do datových schránek, srážky na základě dohody, srážky bez souhlasu zaměstnance, srážky ze mzdy 2023, osobní bankrot 2023, souběh exekucí, exekuční tituly, jediný plátce příjmu, insolvenční zákon atd.