Seminář

Srovnání českého a slovenského pracovního práva

JUDr. Jaroslav Škubal, Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská Ph.D.

Poskytnutí přehledu o nejvýznamnějších rozdílech mezi českým a slovenským pracovním právem, pokud jde o základní pracovněprávní instituty. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními rozdíly, které v dnešní době, díky samostatnému vývoji, již jsou mezi českým a slovenským právem.

Seminář je určen:

HR ředitelům, personalistům, mzdovým účetním, advokátům, pracovníkům právních oddělení společností, členům managementu, apod.

Cíl semináře:

Poskytnutí přehledu o nejvýznamnějších rozdílech mezi českým a slovenským pracovním právem, pokud jde o základní pracovněprávní instituty. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s konkrétními rozdíly, které v dnešní době, díky samostatnému vývoji, již jsou mezi českým a slovenským právem.  Výklad bude zaměřen zejména na některé problémové oblasti uvedené níže, kterým by zaměstnavatelé působící v obou zemích měli věnovat pozornost.

garance kvality

Obsah semináře: 

1)    Úvod, přehled příslušných předpisů

2)    Novinky v českém a slovenském pracovním právu

3)    Sjednávání pracovního poměru a pracovní smlouvy (povinnosti zaměstnavatelů související s přijetím zaměsntanců, včetně povinností v oblasti vstupních prohlídek; povinný a doporučeníhodný obsah pracovích smluv)

4)    Odměňování zaměstnanců (seznámení s odlišnými principy stanovení mzdy, rozdíly v oblasti kompenzace přesčasové práce a dalších nárocích zaměstnanců)

5)    Pracovní doba a její organizace (vysvětlení rozdílů, například pokud jde o rozvrhování pracovní doby nebo její evidenci)

6)    Dovolená (vysvětlení odlišností, například pokud jde o délku dovolené a její nařizování či proplácení)

7)    Pracovní cesty a dočasné přidělení a související nároky zaměstnanců

8)    Propouštění zaměstnanců (seznámení s rozdíly mezi právními úpravami obou států, např. při propouštění pro méně závažné porušení pracovních povinností nebo pokud jde o délku výpovědních dob)

9)    Další odlišné instituty (zastavíme se i u dalších bodů, jako například doručování, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, home office, konkurenční doložky nebo postih zaměstnavatelů ze strany inspekce práce)

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – seminář (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka
10.45 – 12.15 – seminář (2. část)
12.15 – 13.15 – oběd
13.15 – 16.00 – seminář (3. část) + diskuze

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, Ph.D.

pracuje v bratislavské pobočce PRK Partners od roku 2006, kde se specializuje na slovenské pracovní právo. Andrea je zároveň docentkou na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Trnavské univerzity. Ve své publikační činnosti se věnuje aktuálním otázkám pracovního práva.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.4.2016

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 490,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: odměňování zaměstnanců, české pracovní právo, slovenské pracovní právo, pracovní právo školení, propouštění zaměstnanců, pracovní cesty školení, pracovní poměr školení, pracovní doba školení atd.