Seminář

Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi

Týká se vás stavební projekt, který vyžaduje EIA? S touto akcí nešlápnete vedle.

Mgr. Nela Vinklerová

Na dvoudenním ryze praktickém semináři projdete zásadní aspekty současné problematiky posuzování vlivů stavebních projektů na životní prostředí.

1. den vás čeká stavební legislativa v praxi!

Základní pojmy, aktuální stav, související legislativa.

 • Současný stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho poslední velká novela č. 225/2017 Sb.
 • Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. + změnový zákon č. 284/2021 Sb.
 • Vyhlášky ke stavebnímu zákonu
 • Předmět regulace – základní pojmy

Kategorizace staveb a její vliv na projektování, povolování a realizaci staveb.

 • Stavba v užším a širším slova smyslu
 • Kategorizace dle procesních postupů
 • Stavba trvalá vs. stavba dočasná
 • Stavba vs. záměr EIA
 • Kategorizace podle nového stavebního zákona

Oprávnění pro provádění staveb a vybrané činnosti ve výstavbě.

 • Dokumentace vs. projektová dokumentace, provádění staveb

Všeobecné a speciální stavební úřady, dotčené orgány.

 • Struktura stavebních úřadů
 • Dotčené orgány
 • Integrace kompetencí podle nového stavebního zákona

EIA (Environmental Impact Assessment) ve vazbě k územnímu řízení, stavebnímu řízení a kolaudačnímu řízení.

 • Stavba podle SZ vs. záměr podle EIA
 • EIA integrována vs. neintegrována
 • Dokumentace EIA vs. dokumentace pro řízení podle stavebního zákona
 • Podmínky stanoviska EIA
 • Tzv. negativní závěr zjišťovacího řízení
 • Řízení o povolení záměru EIA podle nového stavebního zákona

Územní řízení, stavební řízení, kolaudační řízení (náležitosti návrhu, účastníci řízení, průběh řízení, rozhodnutí).

 • Shrnutí základních prvků řízení, popis průběhu řízení
 • Účastenství
 • Změny rozhodnutí
 • Úprava novým stavebním zákonem

2. den vás čeká posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi!

Mezinárodní úmluvy a směrnice v oblasti SEA a EIA, právní úprava v ČR.

 • Směrnice EIA (Environmental Impact Assessment)
 • Směrnice SEA
 • Zákon č. 100/2001 Sb.
 • SEA a územní plánování

Terminologie procesů SEA a EIA.

 • Předmět procesů
 • Posouzení vlivů na životní prostředí
 • Navazující řízení

Subjekty procesů SEA a EIA.

 • EIA – oznamovatel, orgán EIA, zpracovatel posudku, dotčený orgán, dotčený stát, veřejnost, dotčená veřejnost
 • SEA – předkladatel, orgán SEA, posuzovatel, dotčený orgán, dotčený stát, „každý“ (ve vztahu k možnosti vyjádřit se)
 • Dotčené územní samosprávné celky

Postup posuzovaní.

Tvorba dokumentace pro proces EIA.

 • Zpracovatel – autorizovaná osoba
 • Struktura a obsah dokumentace
 • Procesně – předložení dokumentace, vrácení dokumentace k doplnění nebo přepracování
 • Posuzování dokumentace zpracovatelem posudku

Odborná způsobilost pro proces EIA.

 • Podmínky pro získání autorizace
 • Trvání autorizace, prodloužení autorizace
 • Odejmutí autorizace

Výsledky z procesu posuzovaní (posudek, závazné stanovisko).

 • Postavení posudku
 • Závazné stanovisko EIA

Propojení výsledku z procesu EIA se stavebním zákonem (účastníci řízení, opatření z EIA, výsledek posuzovaní, časové omezení).

Specifická aplikace zákona o správním řízení v legislativě k EIA.

Práce s veřejnost.

Případové studie a praktické ukázky.

 

Výhody pro Vás

Kvalitní podklady
 • Získáte špičkové pracovní materiály zpracované lektorem.
Odpovědi odborníka
 • Získáte odpovědi na své dotazy k tématu semináře.
 • Můžete je položit přímo na semináři.
 • Máte-li dotaz ještě před začátkem semináře, pošlete nám ho na info@kursy.cz
Osvědčení o absolvování
 • Osvědčení o vaši účasti na školení vám zašleme automaticky e-mailem.
 • Obsahuje název semináře, datum konání a časový rozsah.
 • Všechna osvědčení vám také schováváme na našich stránkách v sekci Můj účet, můžete tak své vzdělávání doložit i zpětně.

Termíny a místo konání

6.12. – 7.12.2022

9:00 - 16:00

On-line

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

9 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.