On-line seminář

Stravování zaměstnanců z pohledu daní a účetnictví

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem webináře je ucelený rozbor možností zaměstnavatele, jak přispívat na stravování zaměstnanců či realizovat stravování ve vlastním zařízení, a to z pohledu zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a souvisejícího účtování.

Obsah webináře:

  • Stravování ve vlastním zařízení zaměstnavatele (rozbor daňového režimu zaměstnavatele a osvobození příjmů na straně zaměstnance)
  • Příspěvek na stravování u jiných subjektů - nepeněžní nebo peněžitý příspěvek (rozbor daňového režimu zaměstnavatele a osvobození příjmů na straně zaměstnance)
  • Vybrané speciální postupy (kombinace uvedených forem přispívání, souběh s pracovní cestou zaměstnance, přispívání na více jídel v daném dni, e-stravenky)
  • Postup zaměstnavatele z pohledu DPH (sazba DPH, kdy nastane zdanitelné plnění, problematika stravenek jako poukazů)
  • Související účtování u zaměstnavatele
  • Související výklad GFŘ a MF

K dispozici bude podkladový materiál, možnost klást během on-line semináře dotazy k probírané problematice.

Lektor

RNDr. Ivan Brychta

Je od roku 1995 daňovým poradcem zapsaným na seznamu Komory daňových poradců ČR a má více jak dvacetiletou praxi v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti (včetně vedení on-line a video seminářů) a svými články přispívá do různých…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

19.6.2024

14:00 - 15:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.