Seminář

Švarcsystém a pseudoagenturní činnost - spolupráce s dodavateli

NOVINKA

JUDr. Jaroslav Škubal

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem boje státu s vymýcením tzv. švarcsystému, tedy zaměstnávání lidí na živnostenský list, respektive s nesolidními agenturami práce, které formálně poskytují svým zákazníkům služby, ale fakticky přidělují zaměstnance.

Seminář je určen:

Členům managementu, HR ředitelům a dalším členům HR oddělní, vedoucím právních oddělení společností.

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním stavem boje státu s vymýcením tzv. švarcsystému, tedy zaměstnávání lidí na živnostenský list, respektive s nesolidními agenturami práce, které formálně poskytují svým zákazníkům služby, ale fakticky přidělují zaměstnance. Lze shrnout, že problematika švarcsystému již není jednoznačnou kontrolní prioritou inspektorátů práce, jak tomu bylo v roce 2012. Kontroly nicméně i nadále probíhají (zejména na základě podnětů externích dodavatelů – “zaměstnanců“) a i nadále se ukládají v této oblasti vysoké pokuty, které přesahují obvykle ukládané sankce. Namísto švarcsystému se nyní kontroly zaměřují více na pseudoagentury práce, tedy společnosti, které často nemají ani licenci agentury práce, ale přitom přidělují své zaměstnance jiným společnostem. Při těchto kontrolách nelze vyloučit ani postih zákazníků tzv. pseudoagentur, u kterých fakticky pracují přidělení zaměstnanci.

Účastníci semináře by měli získat přehled o tom, jaké formy spolupráce s externími dodavateli jsou v pořádku a u kterých již hrozí rizika postihů, jak ze strany státu, tak ze strany samotných dodavatelů (spolupracujících osob). Pozornost bude věnována jak faktickým aspektům spolupráce, tak i smluvní dokumentaci.

Budou zmíněny i další formy nelegálního zaměstnávání, zejména zaměstnávání bez uzavřené písemné pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce mimo pracovní poměr.

Současně bude vysvětleno, jak v praxi probíhají kontroly ze strany inspektorátů práce, zejména jaká práva mají inspektoři a jaké povinnosti zástupci kontrolovaných osob.

Obsah semináře:

 1. Švarcsystém

 

 • Přehled právní úpravy švarcsystému, respektive závislé práce (vymezení znaků závislé práce a vymezení obvyklých znaků švarcsystému), tedy úprava v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti.
 • Vymezení aspektů spolupráce s externími dodavateli, která zvyšují riziko švarcsystému – doporučení, čeho se při nastavení spolupráce a v jejím průběhu vyvarovat, a to jak ohledně faktické spolupráce, tak i v rámci smluvní dokumentace.
 • Přehled možných sankcí a dalších rizik v případě posouzení spolupráce jako švarcsystém, zejména pokud jde o:
  • možné pokuty ze strany inspektorátu práce;
  • dopady do oblasti daně z příjmů (sankce ze strany finančních úřadů), případně odvodů na sociální a zdravotní pojištění;
  • nároky spolupracujících externích dodavatelů;
  • možná trestněprávní odpovědnost zástupců společnosti nebo i samotné právnické osoby.

 

Seznámení s postupem inspektorátu práce při kontrole švarcsystému:

zahájení, průběh kontroly a možná obrana kontrolované osoby;

navazující správní řízení o uložení pokuty, případně i další soudní řízení.

 

 1. Pseudoagenturní činnost
 • Přehled právní úpravy agenturního zaměstnávání, tedy úprava v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti.
 • Vymezení aspektů spolupráce s externími dodavateli, která zvyšují riziko psedoagenturní činnosti – doporučení, čeho se při nastavení spolupráce a v jejím průběhu vyvarovat, a to jak ohledně faktické spolupráce, tak i v rámci smluvní dokumentace.
 • Přehled možných sankcí a dalších rizik v případě posouzení spolupráce jako pseudoagenturní činnosti, zejména pokud jde o:
  • možné pokuty ze strany inspektorátu práce, a to zejména pro příjemce služeb;
  • vysvětlení zda i v tomto případě hrozí negativní dopady v oblasti daně z příjmů (sankce ze strany finančních úřadů), případně odvodů na sociální a zdravotní pojištění;
  • riziko uplatnění existence pracovněprávního vztahu u zákazníka pseudoagentury práce ze strany přidělených zaměstnanců.

 

 1. Další formy nelegální práce

Seminář zmíní i rizika a možnosti jejich eliminování u dalších forem nelegální práce, zejména:

 • Zaměstnávání bez uzavření písemné smlouvy – pracovní smlouvy nebo DPP či DPČ;
 • Zaměstnávání cizince (ze státu mimo EU) bez platného pracovního povolení/povolení k pobytu.

 

 1. Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – dopolední coffee break

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – polední coffee break

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

JUDr. Jaroslav Škubal

V roce 2004 se stal advokátem České advokátní komory a od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát rovněž na Slovensku. Od roku 2004 spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners (dříve Procházka / Randl / Kubr), kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

17.1.2019

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 990,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.