On-line seminář

SVHC látky v předmětech a povinnosti výrobců předmětů

Ing. Oldřich Petira, CSc.

Vedle povinností stanovených nařízením REACH budou muset výrobci předmětů obsahujících tzv. SVHC látky ze seznamu (Kandidátský seznam) plnit od 5. ledna 2021 novou oznamovací povinnost - poskytovat předepsané informace o předmětech obsahujících SVHC látky uváděných na trh do nově zřizované databáze SCIP ECHA. Tato povinnost vyplývá ze směrnice 2008/98/ES o odpadech. Do českého právního řádu bude vnesena změnou chemického zákona, předloženou v současné době k projednání v Parlamentu ČR.

Webinář bude navazovat na předchozí webinář věnovaný SVHC látkám. Upřesněn bude výklad pojmu „předmět obsahující SVHC látky“, probrány budou povinnosti výrobců takovýchto předmětů. Zmíněny budou i nástroje, které pro plnění povinností poskytla nebo bude poskytovat ECHA.

On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

Lektor

Ing. Oldřich Petira, CSc.

absolvent VŠCHT Pardubice obor Procesy a zařízení chemického průmyslu, studium vědecké aspirantury VŠCHT Praha obor Technologie vody, postgraduální studium VŠCHT Pardubice obor Organická technologie a Průmyslová toxikologie. Soudní znalec v oborech Chemie a Ochrana přírody se zaměřením na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost životního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

28.4.2020

10:00 - 11:30

On-line

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

1490

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.