Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Trh s elektřinou v roce 2017 Struktura, legislativa, trendy

Seminář určen pro:

pracovníky firem působících v energetice (výrobci, obchodníci s elektřinou, provozovatelé distribučních soustav, provozovatel přenosové soustavy) s ekonomickým vzděláním. 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s otázkami týkajícími se trhu s elektřinou, základními principy obchodování s elektřinou a s problematikou energetiky vůbec.

Obsah semináře:

Energetika v systému národního hospodářství (1 hodina)

  • primární, sekundární, terciální sektor národního hospodářství
  • energetický systém, prvky, vazby
  • formy, druhy a nositelné energie
  • elektrizační, plynofikační soustava

Princip výroby elektřiny v klasických elektrárnách (1 hodina)

  • uhelná, jaderná, přečerpávací elektrárna
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Princip výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (1,5 hodiny)

  • větrné, vodní, fotovoltaické elektrárny
  • podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

Struktura trhu s elektřinou a jeho účastníci (1 hodina)

  • Výrobci elektřiny, provozovatelé distribučních soustav, obchodníci, burzy

Základní princip obchodování na trhu s elektřinou (1,5 hodiny)

  • křivka nabídky, poptávky
  • denní, vnitrodenní trh
  • dlouhodobé kontrakty na trhu s elektřinou
  • změna dodavatele elektrické energie
  • záporná cena elektřiny na trhu s elektřinou

Časový harmonogram:

  • 8.30 – 9.00 – prezence účastníků
  • 9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)
  • 11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením
  • 11.15 – 12.45 – přednáška (2. část)
  • 12.45 – 13.30 – oběd
  • 13.30 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Absolvoval ČVUT FEL se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, kde získal i vědeckou hodnost v tomto oboru. V období let 2002 - 2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. Od roku 2004 do roku 2012 působil v řadě odborných pracovních skupin v rámci sdružení regulátorů CEER

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
11.5.20179:00 - 16:00Praha
CUBE Office Center
3290 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení o absolvování semináře. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

Energetika v systému národního hospodářství, princip výroby elektřiny v klasických elektrárnách, princip výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, struktura trhu s elektřinou a jeho účastníci, základní princip obchodování na trhu s elektřinou.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz