Seminář

Trh s elektřinou v roce 2017 Struktura, legislativa, trendy

Ing. Rostislav Krejcar Ph.D.

Účastníci semináře se seznámí se strukturou elektroenergetiky, základy obchodování s elektřinou, podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Seminář je vhodný pro pracovníky energetických firem působících na různorodých pozicích, kteří se během jednoho dne chtějí seznámit se základy energetiky

Seminář určen pro:

pracovníky firem působících v energetice (výrobci, obchodníci s elektřinou, provozovatelé distribučních soustav, provozovatel přenosové soustavy) s ekonomickým vzděláním. 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s otázkami týkajícími se trhu s elektřinou, základními principy obchodování s elektřinou a s problematikou energetiky vůbec.

Obsah semináře:

Energetika v systému národního hospodářství (1 hodina)

  • primární, sekundární, terciální sektor národního hospodářství
  • energetický systém, prvky, vazby
  • formy, druhy a nositelné energie
  • elektrizační, plynofikační soustava

Princip výroby elektřiny v klasických elektrárnách (1 hodina)

  • uhelná, jaderná, přečerpávací elektrárna
  • kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Princip výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (1,5 hodiny)

  • větrné, vodní, fotovoltaické elektrárny
  • podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

Struktura trhu s elektřinou a jeho účastníci (1 hodina)

  • Výrobci elektřiny, provozovatelé distribučních soustav, obchodníci, burzy

Základní princip obchodování na trhu s elektřinou (1,5 hodiny)

  • křivka nabídky, poptávky
  • denní, vnitrodenní trh
  • dlouhodobé kontrakty na trhu s elektřinou
  • změna dodavatele elektrické energie
  • záporná cena elektřiny na trhu s elektřinou

Časový harmonogram:

  • 8.30 – 9.00 – prezence účastníků
  • 9.00 – 11.00 – přednáška (1. část)
  • 11.00 – 11.15 – přestávka s občerstvením
  • 11.15 – 12.45 – přednáška (2. část)
  • 12.45 – 13.30 – oběd
  • 13.30 – 16.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Absolvoval ČVUT FEL se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky, kde získal i vědeckou hodnost v tomto oboru. V období let 2002 - 2012 pracoval na Energetickém regulačním úřadě v odboru elektroenergetiky, kde od roku 2006 zastával vedoucí funkci. Od roku 2004 do roku 2012 působil v řadě odborných pracovních skupin v rámci sdružení regulátorů CEER…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.5.2017

9:00 - 16:00

Praha

Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto semináři se seznámíte s pojmy jako:

Energetika v systému národního hospodářství, princip výroby elektřiny v klasických elektrárnách, princip výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, struktura trhu s elektřinou a jeho účastníci, základní princip obchodování na trhu s elektřinou.