Seminář

Účetní závěrka SVJ

Připravte se na účetní závěrku společenství vlastníků jednotek.

Ing. Martin Durec

Na semináři se seznámíte s prováděním účetní závěrky SVJ a s dalšími činnostmi spojenými s koncem účetního období. Lektor se bude věnovat i přiznání k dani z příjmů a upozorní na časté nedostatky v účetní závěrce.

Obsah semináře:

 • Účetní operace spojené s koncem účetního období, zejména:
  • Zaúčtování příspěvků vlastníků a jejich úhrad ze záloh na správu domu při zálohovém způsobu stanovení příspěvků vlastníků na správu domu,
  • Úhrada jistiny úvěru ze záloh na správu domu,
  • Odpisy majetku ve vlastnictví společenství,
  • Účtování časového rozlišení, atd.
 • Inventarizace,
 • Roční účetní závěrka (právní rámec, rozsah, obsah),
 • Nejčastější nesprávnosti v roční účetní závěrce,
 • Příjmy vlastníků vs. příjmy SVJ (potvrzení o příjmech jednotlivých vlastníků),
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků,
 • Povinnosti společenství vlastníků jako zaměstnavatele spojené s koncem roku.

Seminář je určen pro:

členy výborů společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o účetní závěrku SVJ.

Termíny a místo konání

14.11.2023

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

14.11.2023

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

7.12.2023

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

7.12.2023

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

11.1.2024

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

11.1.2024

9:00 - 13:00

On-line

Cisco Webex

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Účetní závěrka SVJ Daňové přiznání SVJ Konec účetního období SVJ

Názory účastníků

Michala Antošová

“Profesionální a přínosný seminář„