Seminář

Účetní závěrka SVJ

Ing. Martin Durec

Seminář poradí posluchačům, jak na účetní závěrku u společenství vlastníků jednotek.

Seminář je určen pro:

členy výborů společenství vlastníků, účetní a pro ostatní zájemce o účetní závěrku SVJ

Cíl semináře:

Seznámíte se s prováděním účetní závěrky SVJ a s dalšími činnostmi spojenými s koncem účetního období. Lektor se bude věnovat i přiznání k dani z příjmů a upozorní na časté nedostatky v účetní závěrce. 

Obsah semináře:

 • Účetní operace spojené s koncem účetního období, zejména:
  • Zaúčtování příspěvků vlastníků a jejich úhrad ze záloh na správu domu při zálohovém způsobu stanovení příspěvků vlastníků na správu domu,
  • Úhrada jistiny úvěru ze záloh na správu domu,
  • Odpisy majetku ve vlastnictví společenství,
  • Účtování časového rozlišení, atd.
 • Inventarizace,
 • Roční účetní závěrka (právní rámec, rozsah, obsah),
 • Nejčastější nesprávnosti v roční účetní závěrce,
 • Příjmy vlastníků vs. příjmy SVJ (potvrzení o příjmech jednotlivých vlastníků),
 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků,
 • Povinnosti společenství vlastníků jako zaměstnavatele spojené s koncem roku.

Termíny a místo konání

9.11.2021

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

7.12.2021

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

13.1.2022

9:00 - 13:00

Praha

Adresa bude upřesněna

Přihlásit Připomenout

3 290,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Názory účastníků

Michala Antošová

“Profesionální a přínosný seminář„