Seminář

Uplatňování DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení a

Ing. Miroslava Nováková

Cílem semináře je seznámení se s novelou zákona o DPH pro rok 2016 a s dopady změn zákona o DPH v roce 2015, s nástrahami při zpracování posledního přiznání v kalendářním roce, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů.

Seminář je určen pro:

účetní, daňové poradce, pracovníky ekonomických či finančních úseků firem, všem, kteří se s problematikou DPH potkávají ve své každodenní praxi. 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámení se s novelou zákona o DPH pro rok 2016 a s dopady změn zákona o DPH v roce 2015, s nástrahami při zpracování posledního přiznání v kalendářním roce, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů.

Obsah semináře:

1. Základní vymezení kontrolních hlášení

 • právní rámec, cíl zavedení kontrolního hlášení
 • kdo a v jakých lhůtách bude povinen podávat kontrolní hlášení, druhy kontrolního hlášení
 • které povinnosti kontrolní hlášení nahradí a které nikoliv

2. Způsob podání kontrolního hlášení

 • povinná elektronická podání v roce 2015
 • elektronické podávání kontrolních hlášení od 1. 1. 2016
 • úpravy a možné změny v elektronické formě podání kontrolního hlášení po nabytí účinnosti zákona o evidenci tržeb

3. Následky nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením

 • sankce spojené s neplněním povinností
 • jak reagovat na výzvu správce daně

4. Praktický průvodce kontrolním hlášením

 • úvodní část
 • část A až C
 • praktické příklady vyplňování kontrolního hlášení

5. Úpravy zdanění a osvobození při dodání nemovitých věcí od roku 2016 v porovnání s rokem 2015

6. Režim přenesení daňové povinnosti – rozšíření v roce 2015 a 2016, zánik výpisů z evidence u režimu přenesení daňové povinnosti od roku 2016, příklady řešení různých situací v této oblasti

7. Změna v oblasti sazby daně

Témata na přání účastníků semináře

Odpovědi na dotazy, diskuze

(možno zaslat náměty či dotazy lektorce předem, budou pak zařazeny do programu semináře)

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.15 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Ing. Miroslava Nováková

Zabývá se problematikou daní od roku 2001, od roku 2004 se specializuje na daň z přidané hodnoty. Dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

5.2.2016

9:00 - 14:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

2 970,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: DPH 2016, zákon o DPH, novela DPH, kontrolní hlášení, kontrolní hlášení k DPH, školení kontrolní hlášení, školení DPH, sazby daně, daně 2016 atd.