Input:
Input:

Bezplatný odběr e-mailových novin

Jméno a příjmení není správně vyplněno.
Chybný formát e-mailové adresy.
Zadávejte bez mezinárodní předvolby.
Více informací
Seminář

Uplatňování DPH od 1.1.2016 - kontrolní hlášení a další aktuální problematika

Seminář je určen pro:

účetní, daňové poradce, pracovníky ekonomických či finančních úseků firem, všem, kteří se s problematikou DPH potkávají ve své každodenní praxi. 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámení se s novelou zákona o DPH pro rok 2016 a s dopady změn zákona o DPH v roce 2015, s nástrahami při zpracování posledního přiznání v kalendářním roce, s novými stanovisky, výklady, oblastmi, kde se dělají chyby, vč. uvedení praktických příkladů.

Obsah semináře:

1. Základní vymezení kontrolních hlášení

 • právní rámec, cíl zavedení kontrolního hlášení
 • kdo a v jakých lhůtách bude povinen podávat kontrolní hlášení, druhy kontrolního hlášení
 • které povinnosti kontrolní hlášení nahradí a které nikoliv

2. Způsob podání kontrolního hlášení

 • povinná elektronická podání v roce 2015
 • elektronické podávání kontrolních hlášení od 1. 1. 2016
 • úpravy a možné změny v elektronické formě podání kontrolního hlášení po nabytí účinnosti zákona o evidenci tržeb

3. Následky nesplnění povinností souvisejících s kontrolním hlášením

 • sankce spojené s neplněním povinností
 • jak reagovat na výzvu správce daně

4. Praktický průvodce kontrolním hlášením

 • úvodní část
 • část A až C
 • praktické příklady vyplňování kontrolního hlášení

5. Úpravy zdanění a osvobození při dodání nemovitých věcí od roku 2016 v porovnání s rokem 2015

6. Režim přenesení daňové povinnosti – rozšíření v roce 2015 a 2016, zánik výpisů z evidence u režimu přenesení daňové povinnosti od roku 2016, příklady řešení různých situací v této oblasti

7. Změna v oblasti sazby daně

Témata na přání účastníků semináře

Odpovědi na dotazy, diskuze

(možno zaslat náměty či dotazy lektorce předem, budou pak zařazeny do programu semináře)

Časový harmonogram semináře:

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 10.15 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením

12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuze)

Lektor

Zabývá se problematikou daní od roku 2001, od roku 2004 se specializuje na daň z přidané hodnoty. Dlouhodobě se věnuje lektorské a publikační činnosti.

Termíny a přihláška

DatumČasMěstoMístoCena 
5.2.20169:00 - 14:00Prahabude upřesněno2970 Litujeme, ale na tento termín semináře se už nelze objednat.

Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.


Doplňující informace

Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Účastníkům zasíláme osvědčení o absolvování semináře e-mailem. 

Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.

Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.

Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní situace.

Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního vzdělávání dospělých.

O tématu školení

Mezi pojmy, kterými se na semináři budeme zabývat, můžeme zařadit mimo jiné: DPH 2016, zákon o DPH, novela DPH, kontrolní hlášení, kontrolní hlášení k DPH, školení kontrolní hlášení, školení DPH, sazby daně, daně 2016 atd.

 • Budova CUBE - sídlo Verlag Dashöfer
 • Semináře Verlag Dashöfer - vstup
 • Semináře Verlag Dashöfer - recepce
 • semináře Praha 6
 • semináře na míru
 • prezence účastníků kurzu
 • formy firemního vzdělávání
 • bonusy ke vzdělávání
 • školení Praha - Amarilis
 • školení Praha - Amarilis - místnost
 • školení Praha - Clarion
 • školení Praha - Clarion - místnost
 • bonusy ke vzdělávání - aktuality
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - oběd
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení
 • školení Praha - Clarion - občerstvení

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz