Seminář

Územní rozhodování a stavební řád

JUDr. Martina Franková Ph.D., Ing. Vladimíra Helebrantová

Cílem semináře je podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která je účinná od 1. 1. 2018 a kterou se mění nejen stavební zákon ale i dalších 44 souvisejících zákonů, na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, a informace vybraných částí změn souvisejících zákonů. V závěru budou účastníci informováni o správním trestání a změnách prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.)

Seminář je určen pro

projektanty, architekty, investory, stavební techniky, manažery stavby, stavbyvedoucí, stavební úřady, právníky působící v oboru a další osoby činné v oblasti přípravy a realizace staveb.

Co Vám seminář přinese

Cílem semináře je podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely stavebního zákona (zákon č. 225/2017 Sb.), která je účinná od 1. 1. 2018 a kterou se mění nejen stavební zákon ale i dalších 44 souvisejících zákonů, na úseku územního rozhodování, stavebního řádu, a informace vybraných částí změn souvisejících zákonů. V závěru budou účastníci informováni o správním trestání a změnách prováděcích vyhlášek (vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška č. 503/2006 Sb.)

Seminář lze absolvovat samostatně nebo v rámci specializovaného cyklu seminářů v kurzu: Specialista na stavební právo (novela stavebního zákona, správní řád a prováděcí vyhlášky).

Obsah semináře

 • Závazná stanoviska dotčených orgánů
 • Majetkoprávní doklady pro umístění a povolení stavebního záměru
 • Druhy územních rozhodnutí, územní řízení, územní souhlas
 • Společné povolení
 • Povolování  provedení staveb (ohlášení, stavební povolení, stavební řízení, změna stavby před dokončením)
 • Užívání staveb  (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, změna v účelu užívání stavby)
 • Odstraňování staveb
 • Správní trestání
 • Změny souvisejících zákonů (zejména zákona č. 416/2009 Sb. a zákona č. 133/1985 Sb.)
 • Novela vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 • Dotazy

 Časový harmonogram semináře

  8.30 –  9.00 – prezence účastníků

  9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)

10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením

10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)

12.15 – 13.15 – oběd

13.15 – 14.30 – přednáška (3. část)

14.30 – 14.45 – přestávka s občerstvením

14.45 – 16.00 – přednáška (4. část + diskuse)

Lektor

Ing. Vladimíra Helebrantová

absolventka Fakulty stavební ČVUT v Praze. Dlouhá léta působí na stavebním úřadu v první i druhé instanci. Je lektorkou Institutu pro veřejnou správu Praha a dlouholetou členkou České společnosti pro stavební právo.

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

3.4.2018

9:00 - 16:00

Praha

Tento termín již nelze objednat. Jakmile vypíšeme nový, dáme Vám vědět. Nechte nám prosím na sebe kontakt.

3 790,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

O tématu školení

Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:

územní rozhodování, stavební řád, stavební zákon, stavební povolení, stavební řízení, provedení staveb, kolaudační souhlas, kolaudace stavby, odstranění stavby, atd.

Školení Praha, seminář Praha, vzdělávací semináře a kurzy, kurz Praha.