On-line seminář

Veřejné zakázky ve stavebnictví

doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Na tomto školení se seznámíte s problematikou veřejných zakázek ve stavebnictví. Poradíme Vám, jak postupovat v zadávacím řízení a na co si dát pozor.

On-line seminář je určen pro:

zadavatele a dodavatele veřejných zakázek stavebního charakteru.

Obsah on-line semináře:

 • Prameny právní úpravy veřejných zakázek
 • Definice a pojetí veřejných zakázek na stavební práce
 • Veřejné zakázky na stavební práce
 • Postup při zadání veřejných zakázek na stavební práce
 • Specifika zadávací a projektové dokumentace
 • Příprava zadávací dokumentace, zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce.
 • Vyhl. č. 169/2016 Sb. stanovující technické podmínky a odpovědnost zadavatele a projektanta za projektovou dokumentaci
 • Kvalifikace u veřejných zakázek na stavební práce a příklady nastavení přiměřenosti podmínek zadání
 • Realizace víceprací (dodatečných stavebních prací) formou změn smluv
 • Přezkum veřejných zakázek na stavební práce

          On-line semináře - vzdělávejte se kdekoliv

          On-line seminář neboli webinář je způsob vzdělávání přes internet vedený lektorem v reálném čase. Zúčastnit se ho můžete kdekoliv. Stačí Vám k tomu jen počítač s internetem a sluchátka. Během školení můžete lektorovi položit dotaz prostřednictvím chatu. On-line semináře probíhají v aplikaci Adobe Connect. Link k přihlášení do virtuální místnosti Vám pošleme den před konáním semináře na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

          Lektor

          doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

          Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 1998, v roce 2002 ukončil na této fakultě doktorské studium (Ph.D., obor správní právo) a habilitoval se na práci „Veřejné zakázky a PPP projekty“ (2010, obor Finance). Jmenovaný pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek po dobu 2…

          Více informací a další semináře lektora

          Termíny a místo konání

          10.12.2020

          9:00 - 14:00

          On-line

          3590

          Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

          Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.