On-line seminář

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - obce

Ing. Petr Šulc

Vyhláška o PNO obcím stanovuje jak nové podmínky pro vedení průběžné evidence odpadů, ale zejména zcela mění rozsah a způsob podávání ročního hlášení o odpadech, jichž je obec původcem. Stanoví i technické podmínky soustřeďování (komunálních) odpadů, řeší problematiku omezování odstraňování odpadů a upravuje i podmínky energetického využívání výmětů z třídicích linek (z třídění KO).

Nová vyhláška o PNO také stanovuje podrobné podmínky pro nakládání s KO (pro všechny povinně tříděné druhy odpadů z KO z domácností – např. bioodpady, jedlé tuky a oleje, papír, plasty, sklo, kovy a nebezpečné odpady) a upřesňuje technologické požadavky na kompostování bioodpadů v obcích, včetně komunitního kompostování. Všechny podrobnosti probereme na tomto webináři.

Lektor

Ing. Petr Šulc

je absolvent Fakulty stavební ČVUT, se specializací na vodní hospodářství a životní prostředí. Působil 10 let jako ředitel odboru infrastruktury pražského magistrátu a 3 roky jako technický a generální ředitel v kolektivních systémech Asekol a Ekolamp. Od roku 2009 působí jako nezávislý poradce v oblasti životního prostředí. Kromě environmentálního…

Více informací a další semináře lektora

Termíny a místo konání

11.8.2021

9:30 - 12:30

On-line

2990

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

Průběh a technické požadavky podrobněji popisujeme na našich stránkách.